Grupul de studiu temporar „Punerea în aplicare a Cărții albe privind transporturile”

This page is also available in

Grupul de studiu temporar „Punerea în aplicare a Cărții albe privind transporturile” a fost instituit în aprilie 2013, ca o primă etapă a punerii în aplicare a recomandărilor din Avizul CESE Cartea albă privind transporturile: către adeziunea şi angajamentul societăţii civile (TEN/479).

Misiunea grupului de studiu temporar este de a se asigura că actele legislative importante ale UE legate de Cartea albă sunt elaborate cu un nivel adecvat de participare a societății civile. Avizul propune modalități inovatoare de implicare a societății civile în procesul decizional și în punerea în aplicare a politicilor la nivelul UE.

Dialogul participativ privind politica TEN-T

Grupul de studiu temporar depune eforturi pentru a stabili un dialog între autorități, părțile interesate și societatea civilă, pe tema coridoarelor rețelei centrale TEN-T. Conceptul a fost inițiat la conferința de la Malmö „Modelarea viitorului coridoarelor rețelei centrale”  și reafirmat la conferința de la Milano „ Un dialog mai bun pentru transporturi inteligente și durabile”.

Platforma on-line „Să vorbim despre transport” a fost lansată pentru a susține acest dialog participativ în ambele sensuri.

Transporturile durabile

Prin Acordul de la Paris COP 21, toți semnatarii se angajează să accelereze reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Această reducere depinde în mare parte de transporturi, al doilea cel mai mare sector care emite gaze cu efect de seră. În acest context, grupul de studiu temporar a efectuat o analiză a „Impactului concluziilor COP21 asupra politicii europene în domeniul transporturilor” (TEN/582), urmată de avizul „Decarbonizarea transporturilor” (TEN/609).

Pachetul privind mobilitatea

Grupul de studiu temporar contribuie în mod activ la avize și monitorizează îndeaproape temele din „Pachetul privind mobilitatea urbană”, din 2017, al Comisiei Europene, cum ar fi măsurile privind accesul pe piață, asigurarea respectării legislației sociale și sistemul de percepere a taxelor rutiere.

Downloads

Presentation of the PSG