Schimbările constante pun în pericol finalizarea rețelei transeuropene de transport

Schimbările constante ale priorităților politice interne ale statelor membre ale UE reprezintă un obstacol fundamental în calea realizării la timp a proiectelor privind rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T), ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la posibilitatea de a finaliza rețeaua centrală până în 2030. Avertizarea se regăsește în raportul de informare elaborat de Alberto Mazzola, intitulat „Evaluarea orientărilor privind Rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T) pentru perioada 2013-2020” și adoptat la sesiunea plenară a CESE din iulie.

Printre principalele obstacole în calea realizării proiectelor TEN-T se numără nu doar schimbările în ceea ce privește prioritățile politice naționale, care afectează în special proiectele cu relevanță transfrontalieră, ci și opoziția cetățenilor și a altor părți interesate. Acest lucru arată că există chestiuni sociale și economice importante legate de politica TEN-T, la a căror abordare trebuie să se țină seama de nevoile societății civile; doar dacă organizațiile societății civile sunt implicate și consultate din timp, se poate efectua o monitorizare corespunzătoare și pot fi înlăturate obstacolele din calea punerii în aplicare a proiectului.

În cursul dezbaterii plenare, dl Mazzola a afirmat: „Împărtășim îndoiala părților interesate referitoare la posibilitatea de a finaliza rețeaua centrală până în 2030, dar considerăm că acest obiectiv este important pentru a determina statele membre să depună mai multe eforturi și credem că până la acea dată pot fi finalizate mai multe proiecte transfrontaliere majore. Participarea și activitatea de monitorizare din partea societății civile în ceea ce privește dezvoltarea coridoarelor și a proiectelor sunt fundamentale pentru a garanta punerea lor în aplicare în modul cel mai adecvat. În regiunile în care această participare și monitorizare au fost realizate timpuriu prin campanii de informare cu largă acoperire, proiectele avansează destul de bine, în timp ce în regiunile unde nu s-a făcut acest lucru, o parte a populației se opune cu fermitate.” (mp)