Rosja

This page is also available in

Współpraca EKES-u z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w Rosji podlega pięciu zasadom przewodnim dotyczącym stosunków UE–Rosja uzgodnionym między ministrami spraw zagranicznych UE a wysoką przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Jedną z tych zasad przewodnich jest „wspieranie kontaktów międzyludzkich”.

Dialog i wymiana doświadczeń między przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego z UE i Rosji przyczyniają się w znacznym stopniu do stałego wdrażania partnerstwa strategicznego UE-Rosja. EKES przyjął dwutorowe podejście do stosunków z rosyjskim społeczeństwem obywatelskim, aby zaangażować możliwie jak największą liczbę jego przedstawicieli. Z jednej strony utrzymuje stosunki z Izbą Społeczną Federacji Rosyjskiej, swoim oficjalnym rosyjskim odpowiednikiem, oraz organizuje m.in. coroczne wspólne seminaria na tematy budzące zainteresowanie społeczeństwa obywatelskiego po obu stronach. Innym partnerem EKES-u jest forum społeczeństwa obywatelskiego UE–Rosja, które skupia różnorodne organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

Komitet Monitorujący UE–Rosja to wewnętrzny organ EKES-u działający jako grupa koordynująca. Odpowiada za opracowywanie i utrzymywanie stosunków oraz organizację spotkań i wspólnych seminariów ze społeczeństwem obywatelskim w Rosji.

Displaying 81 - 90 of 130

Pages

20/03/2014
Document

Inaugural speech by President Jahier entitled: "From Austerity to Growth and Recovery: Overcoming the Socio-Economic Consequences of Greece's Crisis" delivered at the Group III extraordinary meeting in Athens, on Thursday 20 March 20104.

Downloads: 

Speech by Luca JAHIER

13/12/2013
Document

I deeply regret that the President of the Employers' Group of the European Economic and Social Committee considered it advisable to publish immediately after the adoption by the plenary session of the opinion of the "European minimum income and poverty indicators "a "declaration and reaction "entitled "To address minimum income ? Yes, but at national level ".

 

 

Downloads: 

Why we want a European minimum income

13/11/2013
Document

Speech by Mr Luca JAHIER, President of Group III 'Various Interests' of the European Economic and Social Committee at the Hellenic Parliament, Athens, on 13 November 2013

Downloads: 

Speech by Juca JAHIER

Pages