Rosja

This page is also available in

Współpraca EKES-u z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w Rosji podlega pięciu zasadom przewodnim dotyczącym stosunków UE–Rosja uzgodnionym między ministrami spraw zagranicznych UE a wysoką przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Jedną z tych zasad przewodnich jest „wspieranie kontaktów międzyludzkich”.

Dialog i wymiana doświadczeń między przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego z UE i Rosji przyczyniają się w znacznym stopniu do stałego wdrażania partnerstwa strategicznego UE-Rosja. EKES przyjął dwutorowe podejście do stosunków z rosyjskim społeczeństwem obywatelskim, aby zaangażować możliwie jak największą liczbę jego przedstawicieli. Z jednej strony utrzymuje stosunki z Izbą Społeczną Federacji Rosyjskiej, swoim oficjalnym rosyjskim odpowiednikiem, oraz organizuje m.in. coroczne wspólne seminaria na tematy budzące zainteresowanie społeczeństwa obywatelskiego po obu stronach. Innym partnerem EKES-u jest forum społeczeństwa obywatelskiego UE–Rosja, które skupia różnorodne organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

Komitet Monitorujący UE–Rosja to wewnętrzny organ EKES-u działający jako grupa koordynująca. Odpowiada za opracowywanie i utrzymywanie stosunków oraz organizację spotkań i wspólnych seminariów ze społeczeństwem obywatelskim w Rosji.

Displaying 111 - 120 of 130

Pages

06/06/2011
Presentation
Christiane Westphal (European Commission)
Organisation: 

Presentation by Christiane Westphal (European Commission) on the occasion of the 20th LMO meeting on 6 June 2011 in Madrid, Spain

06/06/2011
Presentation
Jesús Ferreiro (University of the Basque Country)
Organisation: 

Presentation by Jesús Ferreiro (University of the Basque Country) on the occasion of the 20th LMO meeting on 6 June 2011 in Madrid, Spain

06/06/2011
Presentation
Anne Sonnet (OECD)
Organisation: 

Presentation by Anne Sonnet (OECD) on the occasion of the 20th LMO meeting on 6 June 2011 in Madrid, Spain

23/05/2011
Presentation
Elise Drouet (World Organisation of Scout Movement)
Organisation: 

Presentation by Elise DROUET (World Organisation of Scout Movement) during the EESC hearing on Volunteering infrastructure and quality of volunteering (23.02.2011)

23/05/2011
Presentation
Jutta König Georgiades (European Commission)
Organisation: 

Presentation by Jutta König Georgiades (European Commission) during the EESC hearing on Volunteering infrastructure and quality of volunteering (23.02.2011)

Pages