You are here

Georges Dassis – przewodniczący EKES-u

Na rzecz zjednoczonej, demokratycznej, opartej na solidarności, pokojowej i prosperującej Europy bliskiej obywatelom

 • Działacz związkowy w Grecji od 15. roku życia
 • Działacz przeciw dyktaturze wojskowej w Grecji (1967–1974)
 • Stały członek personelu krajowego Powszechnej Belgijskiej Federacji Pracy (FGTB) (1976–1980)
 • Od 1981 r. przedstawiciel Greckiej Powszechnej Konfederacji Pracy (GSEE) w Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (ETUC), w Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (ITUC, dawniej ICFTU) oraz Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP)
 • Od 1982 r. członek komitetu wykonawczego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (ETUC)
 • Członek EKES-u w latach 1981–1990 r. oraz od 2002 r.
 • Przewodniczący sekcji regionalnej EKES-u (1986–1990)
 • Członek założyciel Instytutu Pracy przy Greckiej Powszechnej Konfederacji Pracy (GSEE) w 1990 r. i sekretarz ds. stosunków międzynarodowych
 • Przewodniczący Sekcji ECO w EKES-ie (2004–2008)
 • Przewodniczący Grupy Pracowników w EKES-ie (2008–2015)
 • Przewodniczący EKES-u (2015–2018)

W EKES-ie Georges Dassis był sprawozdawcą opinii poświęconych takim kwestiom jak: europejski dochód minimalny, dialog społeczny w unii gospodarczej i walutowej oraz koszty braku działań na poziomie europejskim.

Downloads

For a united, democratic, solidarity-based, peaceful and prosperous Europe close to its people. Guidelines for European Union policies by President Georges Dassis