Verduurzaming van de verpakkingsindustrie: dé manier om de planeet te beschermen?

In een advies dat is voorgesteld door de adviescommissie Industriële Reconversie (CCMI) en goedgekeurd tijdens de plenaire zitting van mei beveelt het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) de Europese Commissie en nationale regeringen aan om, in overleg met alle belanghebbenden in de verpakkingsindustrie, de nodige stappen zetten in het hele productieproces om de sector te verduurzamen.

Het merendeel van de enorme hoeveelheden verpakkingsmaterialen die momenteel worden gebruikt voor de veiligheid, hygiëne, het vervoer, de bewaring, presentatie en toepassing van allerlei soorten goederen, onder meer voor industriële doeleinden, bouwwerkzaamheden, communicatiesystemen en individuele consumptie, worden gemaakt van koolstof- of metaalvezels – grondstoffen die niet onbeperkt voorhanden zijn.

“Toekomstige EU-wetgeving moet gericht zijn op de hele levenscyclus van producten om de circulaire economie te bevorderen. Productie, verbruik en afvalverwerking in de verpakkingsindustrie zijn cruciaal voor een duurzamere toekomst”, aldus de rapporteur voor het advies, Matteo Carlo Borsani.

Het advies bevat een lijst grondstoffen die de voorkeur krijgen, zoals natuurlijke vezels en andere natuurlijke materialen. Die zijn zeer geschikt om groei te ondersteunen die is losgekoppeld van het gebruik van hulpbronnen. Hernieuwbare materialen gaan lang mee en zijn aantrekkelijk, recyclebaar en biologisch afbreekbaar.

Ook de kijk van de consumenten op verpakkingen en hun omgang ermee zijn aan het veranderen. Het is absoluut noodzakelijk dat de industrie en de consumenten hun gewoonten met betrekking tot verpakkingen veranderen.

Het EESC pleit ook voor een Europese sociale dialoog in de verpakkingsindustrie tussen vakbonden en werkgeversorganisaties. Aangezien verpakkingen in de hele economie een centrale rol spelen, wordt in het advies ook benadrukt dat de Europese Commissie een jaarlijks forum over verpakkingen en verpakkingsafval moet opzetten. In dat forum zouden belanghebbenden en vertegenwoordigers van de Europese instellingen samenkomen om toe te zien op de uitvoering van de richtlijn en goede praktijken met betrekking tot duurzame verpakkingsvoorschriften in kaart te brengen. (ks/rl)