Az Ipari Szerkezetváltás Konzultatív Bizottsága (CCMI) által készített és a májusi plenáris ülésszakon elfogadott véleményében az Európai gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) azt javasolja, hogy az Európai Bizottság és a nemzeti kormányok – a csomagolóipar valamennyi érintett szereplőjével konzultálva – tegye meg a szükséges lépéseket minden egyes termék életciklusára vonatkozóan az ágazat fenntarthatósága érdekében.

A napjainkban az összes árufajta biztonságának, higiéniájának, szállításának, megőrzésének, kiszerelésének és felhasználhatóságának biztosításához használt hatalmas mennyiségű csomagolóanyag – legyen szó ipari célokról, építkezésekről, kommunikációs rendszerekről vagy egyéni fogyasztásról – szénszálakból vagy fémrostokból áll, amelyek korlátozott mértékben elérhető nyersanyagok.

„A körforgásos gazdaság előmozdítása érdekében a jövőbeli uniós szabályozásnak a termékek teljes életciklusára kell koncentrálnia. A csomagolóiparban a termelés, a fogyasztás és a hulladékkezelés kulcsfontosságú a fenntartható jövő felé vezető úton”, jelentette ki Matteo Carlo Borsani, a vélemény előadója.

A vélemény felsorolja az előnyben részesítendő nyersanyagokat: a természetes szálakból és más természetes anyagokból készült csomagolás ténylegesen leválaszthatja a növekedést az erőforrás-felhasználásról. A megújuló anyagok tartósak, vonzóak, újrafeldolgozhatóak és biológiailag lebomlóak.

A fogyasztók csomagolással kapcsolatos szemlélete és bánásmódja is változik. Döntő fontosságú, hogy az ipar és a fogyasztók megváltoztassák szokásaikat a csomagolás terén.

Az EGSZB kéri továbbá a csomagolási ágazatban az európai szintű szociális párbeszéd kialakítását a szakszervezeti szövetségek és a munkáltatói szövetségek bevonásával. Figyelembe véve a csomagolás fontosságát a gazdaság valamennyi területén, az Európai Bizottságnak éves fórumot kellene létrehoznia a csomagolás és a csomagolási hulladék témájában. A fórum összehozná az érdekelt feleket és az európai intézmények képviselőit, hogy nyomon kövessék az irányelv végrehajtását, és azonosítsák a fenntartható csomagolásra vonatkozó szabályozással kapcsolatos bevált gyakorlatokat. (ks/rl)