Biodiversiteit: kunstenaars in actie

Een nieuwe generatie kunstenaars plaatst biodiversiteit en natuur centraal in hun werk. De onlinetentoonstelling “Biodiversiteit: kunstenaars in actie”, die een unieke kijk biedt op de band tussen mens en natuur, wordt gehouden in samenwerking met het Franse voorzitterschap van de Raad van de EU en loopt van 20 mei tot 20 juni 2022.

Vijf jonge kunstenaars die symbool staan voor hun generatie zijn door de Franse delegatie van het Europees Economisch en Sociaal Comité geselecteerd om deel te nemen aan dit onlinekunstproject, als erkenning voor hun werk waarmee zij deze thema’s voor het voetlicht brengen en aanzetten tot discussie.

De kunstenaars zijn gekozen uit de 21 laureaten van de prijs Planète Art Solidaire, die in 2021 werd uitgereikt door de non-profitorganisatie Art of Change 21. Op deze volledig virtuele tentoonstelling is een werk van elke kunstenaar te zien, met een toelichting door de kunstenaar zelf; ook wordt een korte video getoond waarin de kunstenaars over hun werk vertellen. (ck)