EESC Info

 • F’din il-ħarġa:

  • Il-Presidenza Finlandiża tal-UE tippreżenta programm ibbażat fuq is-sostenibbiltà u l-benesseri;
  • Conny Reuter, Kopresident tal-Grupp ta’ Kuntatt tal-KESE: “Aħna qegħdin hawn biex nippromovu d-djalogu ċivili f’Ewropa progressiva u inklużiva”;
  • L-agrikoltura Ewropea għandha timxi fid-direzzjoni tal-agroekoloġija;
  • L-ekonomija ċirkolari: wasal iż-żmien biex nisfruttaw il-potenzjal tal-konsumaturi;
  • Mingħajr industrija Ewropea tal-batteriji b’saħħitha, il-manifatturi tal-karozzi jistgħu jħallu l-UE.
 • F’din il-ħarġa:

  • Ġranet tas-Soċjetà Ċivili ottimisti b’mod prudenti dwar is-sostenibbiltà tad-demokrazija fl-Ewropa
  • Il-KESE jappella għal tranżizzjoni tal-enerġija soċjalment ġusta u djalogu permanenti maċ-ċittadini
  • Il-Grand Départ tat-Tour de France – Il-KESE jospita avveniment dwar il-mobbiltà nadifa
  • Il-midja għandha tabbanduna l-approċċ ibbażat fuq il-karità fir-rigward tad-diżabbiltà
 • F’din il-ħarġa:

  • Il-ġlieda kontra l-anti-Semitiżmu hija wkoll ġlieda għal Ewropa demokratika bbażata fuq il-valuri 
  • Il-KESE jressaq proposta biex jittejjeb il-kontribut tal-SMEs għall-bijoekonomija
  • L-intelliġenza artifiċjali fl-Ewropa: ħadd ma għandu jitħalla barra
  • Is-soċjetà ċivili tal-Ewropa tappella għal impenn politiku għall-kisba ta’ trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa
 • F’din il-ħarġa:

  • "Għad għandna ħafna x’nagħmlu biex niżguraw li ċ-ċittadini b’diżabilità fl-Ewropa jkunu jistgħu jivvutaw" – intervista mal-Membru tal-KESE Krzysztof Pater
  • Il-plenarja tal-KESE tilqa’ lill-promoturi tal-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej "Inwaqqfu l-estremiżmu"
  • Il-KESE jappoġġja l-pjan ta’ azzjoni tal-UE dwar id-diżinformazzjoni
  •  Iż-żgħażagħ Ewropej iridu li l-edukazzjoni u l-midja soċjali jagħtu spinta lid-demokrazija u lill-parteċipazzjoni taċ-ċittadini fl-UE
  • Wara għaxar snin, L-Ewropa Tiegħek, Leħnek huwa iktar rilevanti minn qatt qabel, qal wieħed mill-fundaturi
  • “L-Ewropa Tiegħek, Leħnek” mill-perspettiva ta’ parteċipanti preċedenti: esperjenza li tibdlek
  • L-istorja diġitali ta’ “L-Ewropa Tiegħek, Leħnek”
 • F’din il-ħarġa:

  • "Qed nissieltu għall-ġejjieni ta’ kulħadd”, tgħid l-attivista favur il-klima Greta Thunberg fil-KESE
  • Il-KESE jivvota favur introjtu minimu deċenti appoġġjat mill-UE
  • Il-Kummissarju Hogan fil-KESE: id-deċiżjoni dwar il-baġit tal-PAK issa tinsab f’idejn il-koleġislaturi
 • Barnier at the EESC: The worst thing for Europe is silence
  • Michel Barnier fil-KESE: "L-agħar ħaġa għall-Ewropa hija s-silenzju"
  • Brexit mingħajr ebda ftehim jhedded il-vijabbiltà tal-ajrunawtika u tal-industriji kimiċi
  • Il-KESE ser jappella għar-rikonoxximent legali tal-attivitajiet filantropiċi fl-UE
  • Is-soċjetà ċivili trid tissorvelja l-ftehimiet tal-kummerċ ħieles tal-UE aktar mill-qrib
  • Togħmiet mid-Danubju – Negħlbu l-ostakli bil-ħobż
  • In-nisa javvanzaw ma’ SWANS
  • Aria Nuova: wirt kulturali għall-inklużjoni soċjali
  • Balkans Beyond Borders: nisfruttaw is-saħħa tal-kreattività taż-żgħażagħ biex infejqu l-ġrieħi tal-gwerra
  • Safe Passage: iżżomm il-kultura tad-drittijiet tal-bniedem ħajja
  • “Il-passat huwa għalliem tajjeb iżda mhuwiex destinazzjoni għall-futur”;
  • Mingħajr migranti, il-mudell ekonomiku u soċjali tal-Ewropa jinsab fil-periklu, jgħid il-KESE;
  • L-implimentazzjoni tal-leġislazzjoni ekoloġika tal-UE trid issir prijorità;
  • Il-Presidenza tal-UE tar-Rumanija: bidu ġdid għall-proġett Ewropew.
  • Kummissarju Stylianides: rescEU hija biss l-ewwel aġġornament tal-Mekkaniżmu għall-Protezzjoni ċivili
  • EESC jixtieq li s-soċjetà ċivili taqdi rwol akbar fl-azzjoni esterna tal-UE
  • 40% tal-baġit tal-UE għandu jkun allokat għat-tibdil fil-klima
  • PAK b’saħħitha u ffinanzjata bis-sħiħ hija essenzjali