Lingwi Disponibbli:

Editorjal

Għeżież qarrejja,

Għadna kemm inawgurajna l-mandat il-ġdid tal-KESE b’mod atipiku ħafna. Minħabba r-restrizzjonijiet tal-COVID-19, għall-ewwel darba fl-istorja tagħna, is-sessjoni plenarja inawgurali kienet virtwali. 

Il-metodi ta’ ħidma online – in-norma l-ġdida fix-xhur li ġejjin – jistgħu jkunu kemm ta’ sfida kif ukoll ta’ benefiċċju. Li naslu għal kompromess dwar il-politiki tal-UE huwa aktar faċli meta jkollna kuntatt dirett. Min-naħa l-oħra, niffrankaw il-ħin tal-ivvjaġġar u nivvjaġġaw virtwalment madwar l-UE fi ftit klikkjaturi.

“Mistoqsija waħda lil...”

“Mistoqsija waħda lil...”.

Minn din l-edizzjoni ta’ KESE info, qed nagħtu bidu għal taqsima ġdida intitolata “Mistoqsija waħda lil...”. Se nissoktaw b’din is-sensiela ta’ mistoqsijiet u tweġibiet billi nistaqsu lill-membri tal-KESE biex iwieġbu mistoqsija topika li tidhrilna l-aktar rilevanti f’dak il-mument.

 

Cillian Lohan, Viċi President tal-KESE għall-Komunikazzjoni

Spiss naħseb li jekk l-affarijiet ikunu faċli wisq allura ma nkunx qed nisfida lili nnifsi biżżejjed. Iżda l-objettiv tagħna meta noħolqu sistemi li jiffunzjonaw huwa li niżguraw li l-affarijiet ikunu faċli – jaħdmu b’mod effettiv u jiffunzjonaw bla xkiel. Id-distinzjoni li nagħmel hija li l-proċessi għandhom ikunu faċli u l-kontenut għandu jkun ta’ sfida.

Dejjem kien ta’ sodisfazzjon għalija meta sibt mod biex il-ħidma tiegħi fi ħdan il-KESE tkun ta’ sfida, biex imbagħad ninduna li huwa proprju f’dak il-punt li jinstabu soluzzjonijiet siewja.

Giulia Barbucci, Viċi President tal-KESE għall-Baġit

Il-kriżi tas-saħħa li ninsabu fiha bħalissa hija mingħajr preċedent fl-istorja Ewropea u tad-dinja: il-kriżi qed taffettwa b'mod sever lir-razza umana f'kull kantuniera tad-dinja, u qed iġġibna wiċċ imb wiċċ man-natura tranżitorja ta' ħajjitna. Attakkana organiżmu mikroskopiku, u għalkemm s'issa għadna ma nistgħux negħlbuh, aħna se nirbħu din l-isfida.

Aħbarijiet tal-KESE

Il-KESE jeleġġi lil Christa Schweng, mill-Awstrija, għall-ogħla kariga tiegħu

Magħqudin għall-ġejjieni tal-Ewropa: il-President il-ġdida hija determinata biex terġa’ tibni l-unità u r-reputazzjoni tal-KESE u turi l-valur miżjud tiegħu biex jinfluwenza t-tiswir tal-politika fil-livell tal-UE

Christa Schweng: “Il-kontribut tas-soċjetà ċivili huwa essenzjali biex l-Ewropa tissawwar għall-aħjar”

Christa Schweng dehret l-ewwel darba bħala president eletta tal-KESE f’dibattitu inawgurali mal-mexxejja tal-UE l-għada tal-ħatra tagħha fil-plenarja ta’ Ottubru.

Cillian Lohan: “Neħtieġu tmexxija li nistgħu nafdaw”

Cillian Lohan (l-Irlanda) se jkun wieħed miż-żewġ Viċi Presidenti tal-KESE għal mandat ta’ sentejn u nofs, minn Ottubru 2020 sa Marzu 2023. Huwa se jkun responsabbli għall-komunikazzjoni.

Giulia Barbucci: “Huwa essenzjali li tinżamm ġestjoni baġitarja soda u trasparenti”

It-trejdjunjonista Taljana Giulia Barbucci hija l-Viċi President l-ġdida tal-KESE b’responsabbiltà għall-baġit.

Numru rekord ta’ membri ġodda u nisa jissieħbu fil-KESE

Image
Renewal rate per country

Il-mandat tal-KESE għall-2020-2025 għandu l-ogħla numru ta’ membri ġodda u nisa minn meta bdiet l-istatistika dwar is-sħubija fl-2010. Fil-Kumitat hemm l-ogħla perċentwal ta’ nisa minn qatt qabel: 33 % meta mqabbel ma’ 28 % fl-2015 u 24,70 % fl-2010. Malta għandha 40 % membri ġodda u 20 % membri nisa.

Ir-rappreżentanti tal-Grupp ta’ Min Iħaddem, tal-Grupp tal-Ħaddiema u ta’ Diversità Ewropa tal-KESE jagħżlu l-mexxejja l-ġodda tagħhom

It-tliet gruppi ta’ interess li jiffurmaw il-KESE ħatru l-presidenti l-ġodda tagħhom għall-mandat il-ġdid fil-jum tal-ftuħ tas-sessjoni plenarja inawgurali tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew.

Il-Presidenza tal-KESE u l-Presidenti tal-Gruppi u tas-Sezzjonijiet 2020-2023

Ara hawn taħt l-organigramma l-ġdida tal-Presidenza tal-KESE u l-Presidenti tal-Gruppi u tas-Sezzjonijiet 2020-2023