Lingwi Disponibbli:

Editorjal

Jalla dis-sena ġġib aktar prevedibbiltà, paċi u ferħ

Għeżież qarrejja,

Bdejna l-2021 u għadna maħkumin mill-COVID-19, miżuri ta’ lockdown u ħerba fis-suq tal-impjiegi iżda b’tama għal futur aħjar minħabba l-vaċċin. Dak li hu importanti dis-sena hu li niżguraw id-dożi għal kulħadd u nikkonvinċu lin-nies jitlaqqmu. Hekk kif ikun hemm progress fil-kampanja tat-tilqim, l-enfażi se tkun iktar u iktar fuq l-irkupru u l-ħolqien ta’ Ewropa wara l-COVID-19.

Il-Portugall, li ħa f’idejh il-Presidenza tal-Kunsill tal-UE fl-1 ta’ Jannar, adotta b’mod ċar dan l-approċċ usa’ u li jħares ’l quddiem. Il-prijoritajiet ta’ Lisbona jikkonċentraw fuq il-ġlieda kontra l-kriżi ekonomika u l-ġlieda kontra l-impatt tagħha fuq iċ-ċittadini permezz ta’ rkupru ġust, ekoloġiku u diġitali.

Dati tad-Djarju


24-25 ta’ Frar 2021, Brussell
Sessjoni plenarja tal-KESE


18-19 ta’ Marzu 2021, Brussell
L-Ewropa Tiegħek, Leħnek! 2021

“Mistoqsija waħda lil...”

Mistoqsija lil...

Fit-taqsima tagħna “Mistoqsija lil...”, aħna nistaqsu lill-membri tal-KESE biex iwieġbu mistoqsija topika li tidhrilna li hija partikolarment rilevanti.
 

Għal sħubija b’saħħitha bejn l-UE u l-Istati Uniti

Minn Dimitris Dimitriadis President tas-Sezzjoni għar-Relazzjonijiet Esterni

L-Aġenda Trans-Atlantika Ġdida attwalment hija fil-qalba tal-aġenda politika għall-istituzzjonijiet Ewropej kollha. Il-Kumitat tagħna, b’mod partikolari s-Sezzjoni għar-Relazzjonijiet Esterni, jaderixxi b’mox sħiħ magħha, kif muri mil-laqgħa reċenti tal-Kumitat ta’ Segwitu tagħna għar-Relazzjonijiet Trans-Atlantiċi, li kien hemm mistednin prominenti ħafna li enfasizzaw l-importanza ta’ djalogu b’saħħtu u solidu tas-soċjetà ċivili, kif ukoll mid-dikjarazzjoni tal-President tal-KESE u d-dikjarazzjoni tiegħi dwar l-elezzjoni tal-Istati Uniti tal-2020 fejn esprimejt tama għal sħubija b’saħħitha biex jiġu ffaċċjati l-isfidi globali.

Aqta' min hi l-persuna mistiedna?

Il-mistieden sorpriża

Kull xahar se nintroduċukom mal-mistieden sorpriża tagħna: personalità Ewropea magħrufa sew li tissemma fl-aħbarijiet u li se tgħaddilna l-ħsibijiet tagħha dwar id-dinja: nifs ġdid biex inwessgħu l-orizzonti tagħna, nispiraw ruħna u naġġornaw l-għarfien tagħna.

Il-mistiedna sorpriża, Danuta Hübner taqsam il-fehma tagħha dwar il-Brexit mal-qarrejja tagħna

Referendum konsultattiv li fih iċ-ċittadini tar-Renju Unit ġew mistoqsija jekk pajjiżhom għandux joħroġ mill-Unjoni Ewropea sar fit-23 ta’ Ġunju 2016. B’maġġoranza żgħira ħafna, il-poplu Brittaniku appoġġja l-idea li joħroġ mill-UE. Ir-riżultat kien differenti madwar il-pajjiż: fl-Iskozja, fl-Irlanda ta’ Fuq kif ukoll f’Londra, ir-rieda tan-nies kienet li r-Renju Unit jibqa’ fl-UE. Madankollu, ir-referendum kien segwit mill-impenn tal-gvern tal-Renju Unit li l-Brexit iseħħ. Fl-1 ta’ Frar 2020, daħal fis-seħħ il-Ftehim dwar il-ħruġ, li ppermetta perjodu ta’ tranżizzjoni ta’ 11-il xahar. Il-ftehim ta ċertezza legali lil dawk kollha affettwati mill-Brexit. Sussegwentement, mill-1 ta’ Jannar 2021, daħal fis-seħħ il-ftehim dwar ir-relazzjoni futura, u għaldaqstant, ir-Renju Unit sar uffiċjalment pajjiż terz. 

Aħbarijiet tal-KESE

Il-Presidenza Portugiża tal-UE se tiffoka fuq il-ħidma rigward il-QFP, il-ftehim dwar il-Brexit u t-tilqim

Fl-1 ta’ Jannar 2021, il-Portugall ħa f’idejh il-presidenza tal-Kunsill tal-UE, bil-motto “Wasal iż-żmien biex nimplimentaw: irkupru ġust, ekoloġiku u diġitali”.

Il-presidenza Portugiża se tiffaċċja l-kompitu diffiċli li timplimenta fil-prattika l-ftehimiet li saru fl-aħħar fażi tal-Presidenza Ġermaniża dwar il-baġit pluriennali tal-UE (QFP) u l-Fond ta’ Rkupru, timplimenta l-ftehim ta’ wara l-Brexit mar-Renju Unit u tissorvelja t-tilqim fl-Ewropa kontra l-COVID-19.

Il-KESE jilqa’ l-attivista prominenti Irlandiża tad-drittijiet tal-persuni b’diżabbiltà Sinéad Burke

Fit-2 ta’ Diċembru, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew ospita dibattitu mal-kittieba Irlandiża u attivista tad-drittijiet tal-persuni b’diżabbiltà Sinéad Burke fis-sessjoni plenarja tiegħu ddedikata għall-awtonomizzazzjoni tal-persuni b’diżabbiltà u l-inklużjoni tagħhom fl-isferi kollha tal-ħajja ekonomika, soċjali u politika fl-UE u lil hinn.

Id-drittijiet ta’ għaqda ta’ persuni b’diżabilità

Nistidnukom terġgħu tgħixu ftit mill-mumenti ewlenin ta' konferenza stampa virtwali fil-Jum Internazzjonali għal Persuni b'Diżabilità 2020, organizzata mill-Unità tal-Istampa fit-2 ta’ Diċembru 2020.

Il-KESE jappella għal bidla fil-liġi elettorali tal-UE

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) stieden lill-Parlament Ewropew (PE), lill-Kunsill tal-UE u lill-Istati Membri biex jemendaw b’mod urġenti l-Att Elettorali tal-1976 b’mod li jiggarantixxi li ċ-ċittadini kollha tal-UE b’diżabilità jkollhom dritt ġenwin li jivvutaw fl-elezzjonijiet tal-PE fl-2024.

Nifirħu l-kisba ta’ sħubija komprensiva bejn l-UE u r-Renju Unit

Dikjarazzjoni konġunta minn Christa Schweng, President tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) u Jack O’Connor, President tal-Grupp ta’ Segwitu tal-KESE dwar il-Brexit

Nifirħu lin-negozjaturi tal-Unjoni Ewropea u tar-Renju Unit talli kkonkludew b’suċċess negozjati mill-aktar kumplessi u diffiċli biex jintlaħaq Ftehim Kummerċjali li huwa ta’ importanza vitali għaċ-ċittadini tar-Renju Unit u tal-Ewropa kollha kemm hi.

Baġit tal-UE 2021-2027 – Il-KESE huwa kuntent li l-fehmiet tas-soċjetà ċivili qed iħallu impatt

Il-KESE jilqa’ l-adozzjoni mill-Kapijiet ta’ Stat u ta’ Gvern tal-UE tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) 2021-2027 fl-10 ta’ Diċembru 2020. Il-kompromess dwar il-baġit Ewropew u l-fond ta’ rkupru flimkien ma’ mekkaniżmu tal-istat tad-dritt iqis il-kontribut proattiv u komprensiv tal-KESE favur QFP aktar ambizzjuż għall-UE.

#DigitalServicesAct, #DigitalMarketsAct: Wasal iż-żmien biex id-demokrazija tagħna tilħaq lit-teknoloġija

L-aħħar inizjattivi tal-Kummissjoni Ewropea biex jiġu rregolati s-servizzi u s-swieq diġitali se jiżguraw li l-fornituri jieħdu r-responsabbiltà għas-servizzi li joffru u li l-ġganti diġitali ma jimponux ir-regoli tagħhom stess fuq is-swieq tal-Ewropa, qalet il-Viċi President Eżekuttiv tal-Kummissjoni, Margrethe Vestager, waqt il-plenarja ta’ Diċembru tal-KESE.

Is-servizzi pubbliċi nazzjonali huma essenzjali għad-demokrazija u l-istat tad-dritt fl-UE

Il-KESE huwa favur sett ta’ prinċipji komuni għas-servizzi pubbliċi sabiex jgħinu lill-Istati Membri jikkonformaw bis-sħiħ mad-demokrazija u l-istat tad-dritt.

Patt Ġdid dwar il-Migrazzjoni u l-Ażil tal-UE: opportunità mitlufa għal bidu ġdid tant meħtieġ

Il-Patt Ġdid dwar il-Migrazzjoni u l-Ażil tal-UE ġie kkritikat bil-qawwa matul konferenza ta’ livell għoli organizzata mill-KESE. Ir-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili, il-gruppi ta’ riflessjoni u l-Parlament Ewropew sabu li l-patt il-ġdid ma jwassalx għall-bidliet meħtieġa biex tinħoloq sistema Ewropea komuni xierqa għall-migrazzjoni u l-ażil.

Ajru Uniku Ewropew – il-proposta l-ġdida tal-Kummissjoni tista’ ma tkunx biżżejjed

Il-Kummissjoni Ewropea u l-partijiet interessati tal-avjazzjoni għandhom jerġgħu lura għall-fażi ta’ diskussjoni biex jiċċaraw l-ambizzjoni tar-Regolament il-ġdid dwar l-Ajru Uniku Ewropew (SES), jgħid il-KESE f’opinjoni li għadha kif ġiet adottata.

It-teknoloġiji tal-blockchain u l-industrija tal-minjieri: futur komuni

Blockchain

It-teknoloġiji tal-blockchain jistgħu joffru soluzzjonijiet utli għall-industrija tal-minjieri tal-futur, iżda t-tranżizzjoni diġitali trid tqis il-konsegwenzi soċjali. Dan kien il-messaġġ ewlieni mir-round table online organizzat mill-Kummissjoni Konsultattiva dwar il-Bidliet Industrijali (CCMI) tal-KESE fl-14 ta’ Diċembru 2020.

L-awtonomizzazzjoni hija l-muftieħ għal Patt Klimatiku Ewropew ta’ suċċess

EU Climate Pact

Il-KESE bi pjaċir jara r-rakkomandazzjonijiet tiegħu riflessi fil-proposti tal-Kummissjoni Ewropea għal Patt Klimatiku Ewropew li jappoġġja l-azzjoni klimatika eżistenti u ġdida permezz tat-tagħlim bejn il-pari, l-edukazzjoni, il-bini tal-kapaċità, it-tneħħija tal-ostakli, u aċċess aktar faċli għall-finanzjament.

Il-KESE jingħaqad fl-isforzi tal-UE biex jiġġeddu r-rabtiet mal-Istati Uniti

Wara l-elezzjonijiet fl-Istati Uniti, il-Kumitat ta’ Segwitu tal-KESE dwar ir-Relazzjonijiet Transatlantiċi ltaqa’ fil-15 ta’ Diċembru sabiex jiistabbilixxi mill-ġdid sħubija b’saħħitha mas-soċjetà ċivili tal-Istati Uniti.

Aħbarijiet mill-Gruppi

Kumpaniji tal-UE lesti li jimplimentaw żewġ tranżizzjonijiet, dik ekoloġika u dik diġitali

Mill-President tal-Grupp ta’ Min Iħaddem tal-KESE, Stefano Mallia

In-newtralità klimatika u t-tmexxija diġitali mhux se jkunu kompitu faċli għall-Ewropa. L-aġenda trasformattiva tal-Patt Ekoloġiku Ewropew hija eżiġenti daqs kemm hija konvinċenti. Xi CEOs jipperċepixxuh bħala kompitu enormi, iżda kull min iħaddem fl-UE huwa lest li jżid ix-xogħol u jaċċellera l-implimentazzjoni tat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali.

Il-bilanċ meħtieġ bejn il-kwistjonijiet soċjali, ekonomiċi u ambjentali fit-tranżizzjoni industrijali

Mill-Grupp tal-Ħaddiema tal-KESE

Bidla industrijali tista’ tfisser impjiegi u kundizzjonijiet ta’ xogħol aħjar, flimkien ma’ tkabbir sostenibbli u inklużività. Jew tista’ tfisser inugwaljanza u faqar rampanti, żieda sostanzjali fil-qgħad għal ċerti gruppi, u eventwalment ksur fil-koeżjoni soċjali li jipperikola l-UE u d-demokrazija nnifisha.

Persuni li jaħdmu għal rashom li jgħixu fil-faqar: grupp li ta’ spiss huwa minsi

Minn Ronny Lannoo, membru tal-Grupp Diversità Ewropa tal-KESE u ta’ UNIZO, organizzazzjoni Belġjana tal-SMEs

Ħafna drabi l-persuni li jaħdmu għal rashom huma assoċjati mal-kunċett li jagħmlu l-flus malajr u mas-suċċess. Madankollu, din il-perċezzjoni tostor il-ħafna sfidi li jiffaċċjaw l-intraprendituri. L-impjieg indipendenti dejjem jimxi id f’id mar-riskji, kemm fl-isfera tan-negozju kif ukoll fil-ħajja privata.

Daqt fl-avvenimenti kulturali / tal-KESE

Wirja tal-KESE tiċċelebra d-dimensjoni soċjali fil-qalba tal-Presidenza Portugiża tal-UE

Hekk kif il-Portugall qed jieħu f’idejh ir-riedni tal-UE u jressaq l-aġenda soċjali ’l fuq fil-lista ta’ prijoritajiet, il-KESE qed jospita wirja virtwali ta’ xogħol mill-artista Portugiża Maria Reis Rocha li tagħti ġieħ lill-konnessjoni u s-solidarjetà tal-bniedem.

Il-KESE se jlaqqa’ flimkien żgħażagħ minn madwar l-Ewropa biex jgħidu tagħhom kif nistgħu noħorġu mill-kriżi klimatika

L-avveniment tal-KESE taż-żgħażagħ L-Ewropa Tiegħek, Leħnek Is-sessjoni plenarja ta’ L-Ewropa Tiegħek, Leħnek tal-2021 se tibbaża fuq il-mudell tal-konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-tibdil fil-klima (COP), bl-istudenti jagħtu l-fehma tagħhom dwar kif nistgħu nittrattaw il-kriżi klimatika u nersqu eqreb lejn l-ambizzjonijiet tan-newtralità klimatika sal-2050.