Europos semestro grupė

This page is also available in

Europos semestro grupė (ESG) koordinuoja, stiprina ir remia EESRK skyriuose ir (arba) CCMI atliekamą darbą, susijusį su Europos semestru. Europos semestras nuo pat jo sumanymo yra metinis ekonominės politikos koordinavimo ciklas, o nuo 2018 m. papildytas Europos socialinių teisių ramsčiu grindžiamais veiksmais. Po Europą ištikusios ekonominės, socialinės ir politinės krizės semestras tapo pagrindiniu diskusijų dėl reformų centru Europoje. EESRK pripažino didėjančią jo svarbą ir 2017 m. gruodžio 5 d. Biuro sprendimu nutarė strategijos „Europa 2020“ iniciatyvinį komitetą pakeisti kita struktūra, kuriai būtų pavesti su Europos semestru susiję klausimai ir kuri nagrinėtų Europos pilietinės visuomenės pasiūlymus dėl ekonomikos augimo ir užimtumo.