Instrumentalizacija migranata sponzorirana od strane države, čiji je cilj destabilizacija EU-a, te dosad nezabilježen priljev izbjeglica uslijed rata u Ukrajini iziskuju reviziju europske migracijske politike. EGSO insistira na tome da države članice budu solidarne i podijele teret da bi mogle zajednički odgovoriti na izbjegličke krize. Istodobno naglašava potrebu da se migrantima zajamče sigurnost i ljudska prava. 

U EGSO-ovu mišljenju „Instrumentalizacija migranata“, usvojenom na lipanjskom plenarnom zasjedanju, članovi i članice istaknuli su da odgovor EU-a na tu taktiku mora biti dio zajedničke, općeprihvaćene i dosljedne migracijske politike. 

Predstojećom uredbom koja se bavi tim područjem i željno se iščekuje, trebao bi se predvidjeti solidarni oblik podjele odgovornosti među državama članicama. 

Postalo je jasno, i to pogotovo u ovom trenutku, kad smo suočeni s ratom u Ukrajini i masovnim izbjegličkim tokovima, da migracije utječu na sve države članice. Stoga bi novi pakt o migracijama i azilu trebalo preoblikovati i u njega unijeti sistemske promjene nužne za razvoj racionalne politike azila i migracija utemeljene na pravima. 

Izvjestitelj za mišljenje Stefano Palmieri istaknuo je: „Moramo nastaviti konsolidirati reputaciju Europe kao mjesta koje može pružiti humanitarnu pomoć i osigurati poštovanje ljudskih prava“.

U pogledu „hibridnih prijetnji“ kojima treće zemlje jedinstvo EU-a stavljaju na kušnju, suizvjestitelj za mišljenje Pietro Vittorio Barbieri naglasio je da ljudska bića nisu prijetnja već žrtve takve taktike. 

Ti su migranti vrlo ranjivi i potrebna im je zaštita, naglasio je EGSO, insistirajući na tome da humanitarna pomoć bude u skladu sa standardima propisanima pravom EU-a i ustaljenom praksom pružanja potpore ranjivim osobama. EGSO preporučuje pravedno, potpuno i trenutačno priznavanje prava instrumentaliziranih migranata kako bi se izbjegla siva područja koja stvaraju administrativnu nesigurnost. (at)