EGSO podržava mjere koje je Komisija predložila u svrhu suzbijanja zlouporabe fiktivnih poduzeća i uspostave minimalnog efektivnog oporezivanja dobiti, ali se zalaže za njihovo pooštravanje. U dvama mišljenjima usvojenima na ožujskom plenarnom zasjedanju EGSO je istaknuo moguće nedostatke i predložio bitne dodatke. 

Osiguravanje djelotvornog i pravednog oporezivanja na jedinstvenom tržištu ključno je za poticanje stvarnog oporavka nakon pandemije COVID-a 19 i financiranje digitalne i zelene tranzicije. EGSO je u tim mišljenjima pozdravio prijedloge Komisije za suzbijanje korištenja fiktivnih poduzeća u svrhu izbjegavanja oporezivanja, kao i prijedloge za uvođenje minimalnog efektivnog oporezivanja poduzeća. Međutim, ujedno je i ukazao na moguće nedostatke i predložio bitne dodatne mjere. 

Benjamin Rizzo, izvjestitelj za mišljenje o borbi protiv fiktivnih subjekata, izjavio je: „Fiktivna poduzeća osnovana u državama članicama moraju se uskladiti s prijedlogom Komisije, a suradnja među državama članicama važnija je no ikad kako bi se izbjeglo slabljenje fiskalnih ovlasti EU-a.“ 

Javier Doz Orrit, suizvjestitelj za to mišljenje, poručio je: „Direktiva protiv fiktivnih poduzeća dopunjuje zakonodavni paket Komisije protiv pranja novca, a pravilo protiv ‘stručnjaka pomagača’ koji vode takva poduzeća trebalo bi ga dodatno ojačati.“ 

Krister Andersson, izvjestitelj za mišljenje o minimalnom djelotvornom oporezivanju poduzeća, rekao je: „Očekujemo da će OECD predstaviti važna pravila u vezi sa ‘sigurnim lukama’, pojednostavljenim podnošenjem administrativnih prijava i drugim bitnim pitanjima. U direktivu treba uključiti i ta pravila. Od presudne je važnosti da se to zakonodavstvo u cijelom EU-u prenese na nacionalnu razinu na ujednačen način te da se jednako i istovremeno počne primjenjivati u cijelom svijetu.” 

Petru Sorin Dandea, suizvjestitelj za to mišljenje, dodao je: „EGSO bi bio zadovoljniji da je bila provedena procjena učinka dijelova direktive kako bi je se uskladilo s pravom EU-a. Pozivamo na to da se takva analiza provede i da bude javno dostupna.“ (tk)