CESE sprijină măsurile propuse de Comisie pentru a combate utilizarea abuzivă a societăților de tip „cutie poștală” și pentru a institui o impozitare minimă efectivă a societăților, dar și-ar dori consolidarea acestor măsuri. În două avize adoptate în sesiunea plenară din martie, CESE a semnalat posibile deficiențe și a sugerat adăugiri importante. 

Asigurarea unei impozitări eficace și echitabile în întreaga piață unică este esențială pentru stimularea unei redresări reale după pandemia de COVID-19 și pentru finanțarea tranziției digitale și verzi. În cele două avize, CESE a salutat propunerile Comisiei de combatere a utilizării societăților de tip „cutie poștală” pentru eludarea impozitării și introducerea unei impozitări efective minime a întreprinderilor, dar a subliniat posibilele lacune și a sugerat măsuri suplimentare esențiale. 

Benjamin Rizzo, raportorul avizului privind combaterea utilizării entităților de tip „cutie poștală”, a declarat: „Societățile de tip „cutie poștală” care au fost înființate în statele membre trebuie să fie aliniate la propunerea Comisiei, iar colaborarea dintre statele membre este mai imperativă ca niciodată pentru a evita erodarea competențelor fiscale ale UE”. 

Javier Doz Orrit, coraportor al avizului, a explicat: „Dacă se dorește ca directiva împotriva societăților de tip „cutie poștală” să completeze pachetul legislativ al Comisiei privind combaterea spălării banilor, atunci este cu atât mai necesară o normă împotriva «facilitatorilor profesioniști» care conduc societăți fictive”. 

Krister Andersson, raportorul avizului privind impozitarea efectivă minimă a societăților, a declarat: „Se preconizează că OCDE va prezenta reguli importante privind „sfera de siguranță”, înregistrările administrative simplificate și alte aspecte importante în acest sens. Aceste reguli ar trebui incluse la rândul lor în directivă. Este esențial ca legislația să fie transpusă în mod uniform în UE și să fie aplicată în mod egal și concomitent și la nivel mondial”. 

Petru Sorin Dandea, coraportorul avizului, a declarat: „CESE ar fi apreciat o evaluare a impactului pentru acele secțiuni ale directivei care vizează punerea în conformitate a acesteia cu dreptul UE. Solicităm ca o astfel de analiză să fie efectuată și pusă la dispoziția publicului interesat”. (tk)