An Grúpa um an Seimeastar Eorpach

This page is also available in

Tacaíonn an Grúpa um an Seimeastar Eorpach leis an obair a chuirtear i gcrích i Rannóga CESE nó sa Choimisiún Comhairleach um Athruithe Tionsclaíocha i ndáil leis an Seimeastar Eorpach agus déanann sé an obair sin a chomhordú agus a neartú. Is éard a bhí sa Seimeastar Eorpach ar dtús ná timthriall bliantúil de chomhordú na mbeartas eacnamaíoch agus ó bhí 2018 ann tá sé á chomhlánú ag gníomhaíochtaí a thógann ar Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta. Tar éis na géarchéime eacnamaíche, sóisialta agus polaitiúla san Eoraip, tá an Seimeastar tagtha chun bheith mar phointe fócasach le haghaidh idirphlé ar an athchóiriú san Eoraip. Tá aitheantas tugtha ag CESE do thábhacht mhéadaitheach an tSeimeastair agus chinn sé, i gcinneadh ón mBiúró dár dáta an 5 Nollaig 2017, comhlacht a chur in ionad a Choiste Stiúrtha Eoraip 2020, a dhíreodh ar an Seimeastar Eorpach agus ar scrúdú tograí ón tsochaí shibhialta Eorpach maidir le fás agus fostaíocht.