Ní sábháilte an Eoraip go mbeidh Úcráin shlán shábháilte ann

Cháin comhaltaí Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) an t‑ionradh gan chúis gan údar a rinne Cónaidhm na Rúise ar an Úcráin. Rinneadh an cáineadh le linn díospóireacht gan choinne ar chuir Uachtarán CESE Christa Schweng tús léi agus seisiún iomlánach mhí Feabhra ar siúl. Chuir comhaltaí CESE a ndlúthpháirtíocht le muintir na hÚcráine in iúl agus d’éiligh siad bearta láidre ar leibhéal an Aontais agus na mBallstát araon, mar léiriú ar an gcur le chéile in am seo an ghátair.

Agus tús á chur aici leis an díospóireacht, leag an tUachtarán Christa Schweng béim ar a thromchúisí agus atá a bhfuil ag titim amach san Eoraip: ‘Tá ionsaí á dhéanamh ar leac dorais an Aontais Eorpaigh. Sárú soiléir ar an dlí idirnáisiúnta atá ann, agus ar chomhaontuithe idirnáisiúnta, Comhaontuithe Mhionsc san áireamh. Ag an uair seo, is ag cuimhneamh ar an Úcráin agus ar shochaí shibhialta na tíre sin atá muid: mná, fir agus leanaí nach ndearna aon cheo as bealach ach ar gá dóibh ionsaí gan chúis a fhulaingt agus eagla a n‑anama a bheith orthu mar sin féin. Tá an Eoraip ina seasamh ar ghualainn na hÚcráine agus a sochaí sibhialta!’

Bhí an méid seo a leanas le rá ag Stefano Mallia, cathaoirleach Ghrúpa na bhFostóirí: ‘Is cinnte go bhfuil an tAontas aontaithe agus fonn air beart daingean a dhéanamh. Bhí mise i láthair ar Chearnóg Maidan agus is cuimhin liom go soiléir gur theastaigh go mór ó lucht na sochaí sibhialta a bheith ina chuid den Eoraip, ina chuid den Aontas. Nár thréigtear an Úcráin. Ní mór dúinne a bheith sásta íobairtí a dhéanamh agus an rud is gá a dhéanamh’.

Thug Oliver Röpke, cathaoirleach Ghrúpa na nOibrithe, an méid seo a leanas le fios: ‘Tá sé in am againn cur ina choinne seo agus a chur in iúl go soiléir nach nglacfaidh an Eoraip lena leithéid seo choíche. Ní mór dúinn cur le chéile agus freagairt chuí a thabhairt ar an ionsaí seo agus an fód a sheasamh i gceart le muintir na hÚcráine’.

Is leis an meon céanna a chuir Séamus Boland, cathaoirleach an Ghrúpa ‘Éagsúlacht Eoraip’, a thacaíocht in iúl: ‘Tá uair na cinniúna buailte linn agus ní mór dúinn an lámh a shíneadh chuig eagraíochtaí sochaí sibhialta na hÚcráine. Thar aon ní eile, ní mór don Aontas a bheith aontaithe agus seasamh lena chomharsana.’

Is éard a bhí le rá ag cathaoirleach na Rannóige um Chaidreamh Seachtrach in CESE, Dimitris Dimitriadis, ná go leanfaidh CESE de thacaíocht a thabhairt do shochaí shibhialta na hÚcráine trí bhíthin na mbealaí cumarsáide seanbhunaithe, cuir i gcás Ardán Sochaí Sibhialta AE‑na hÚcráine agus na foinsí teagmhála déthaobhacha. (at)