Kielivaihtoehdot:

Pääkirjoitus

Hyvät lukijat

Otan innoissani vastaan ETSK:n varapuheenjohtajan tehtävän ETSK:n uudella toimikaudella. Olen iloinen siitä, että kollegat valitsivat minut tähän tehtävään. Pidän viestintää tärkeänä kaikissa organisaatioissa.

Komitean henkilöstön ja jäsenten päivittäinen uurastus on tehnyt minuun aina vaikutuksen. Uusi toimikausi tarjoaa tilaisuuden arvioida ja tarkastella kaikkea uusin silmin. Covidin aiheuttamat rajoitukset matkustusmahdollisuuksiimme ovat myös yksi syy arvioida tilannetta uudelleen.

Elpymisrahaston ja talousarvion hyväksymistä ei saa vaarantaa!

ETSK:n ”työllisyys, sosiaaliasiat, kansalaisuus” -jaoston (SOC), ”talous- ja rahaliitto, taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus” -jaoston (ECO) sekä perusoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta käsittelevän ryhmän puheenjohtajat Aurel Laurențiu Plosceanu, Stefano Palmieri ja Cristian Pîrvulescu antoivat 18. marraskuuta yhteisen julkilausuman, jossa he ilmaisivat suuren huolensa kahden jäsenvaltion aikeista niiden uhattua käyttää veto-oikeuttaan EU:n talousarviota vastaan, mikäli se sidotaan oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamiseen.

ETSK on jo antanut vahvan tuen Next Generation EU -elpymisvälinettä koskevalle komission ehdotukselle. Tällä välineellä yhdessä vuosien 2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen kanssa – yhteensä siis 1,82 biljoonalla eurolla – pyritään lieventämään covid-19-kriisin seurauksia ja mahdollistamaan EU:n talouksien nopea elpyminen.

Julkilausuman mukaan EU:n rahoituksen sitomisessa oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamiseen jäsenvaltioissa ei pitäisi olla mitään kiistanalaista, sillä kyseessä on yksi EU:n keskeisistä arvoista.

Julkilausuma on saatavilla kokonaisuudessaan täällä: https://europa.eu/!cH83Bj

”Kysymyksen kohteena...”

Sarjassamme ”Kysymyksen kohteena...” esitämme ETSK:n jäsenille ajankohtaisia kysymyksiä, joita pidämme erityisen merkityksellisinä.

Esitimme ”talous- ja rahaliitto, taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus” -jaoston (ECO) puheenjohtajalle Stefano Palmierille seuraavan kysymyksen:

”Mitä ajattelette kolmen jäsenvaltion pyrkimyksestä estää EU:n pitkän aikavälin budjetin ja elpymispaketin hyväksyminen? Onko tämä eri näkökulmista tarkasteltuna yksi EU:n suurimmista institutionaalisista ja poliittisista kriiseistä?”

ECO-jaoston puheenjohtaja Stefano Palmieri

Olin todella järkyttynyt, kun saatuamme 10. marraskuuta rohkaisevia uutisia siitä, että Euroopan parlamentin ja neuvoston neuvotteluryhmät olivat päässeet yhteisymmärrykseen seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen ja elpymisrahaston lopullisista yksityiskohdista, kuulin kahden jäsenvaltion, joiden joukkoon liittyi sittemmin myös kolmas maa, päättäneen yksioikoisesti pitää koko Eurooppaa ”panttivankinaan”. Myöskään Euroopan johtajien videokonferenssi 19. marraskuuta ei tuonut tähän pattitilanteeseen ratkaisua.

Uutisia ETSK:sta

Vauras, osallistava ja kestäväpohjainen unioni painopisteinä ETSK:n uuden puheenjohtajan ohjelmassa

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on julkaissut uuden puheenjohtajansa Christa Schwengin toimikauden 2020–2023 koko ohjelman. Se on nyt saatavilla verkossa kaikilla EU:n kielillä.

Schwengin ohjelma esittää rohkean näkemyksen vahvemmasta ja selviytymiskykyisemmästä Euroopasta covid-19-kriisin jälkeen ja ennakoi ETSK:lta vahvaa panosta Euroopan elpymiseen ja osallistavaan demokratiaan.

Euroopan kiertotalousfoorumi aikoo kiristää tahtia alkavalla toisella toimikaudellaan

ETSK ilmoitti 3.–4. marraskuuta kokonaan verkossa järjestetyssä vuotuisessa konferenssissa aikovansa tehdä määrätietoisesti työtä sen puolesta, että kiertotalousfoorumista tulee todellinen kiinnekohta yhteisille pyrkimyksille edistää kiertotaloutta Euroopassa.

ETSK käsittelee maahanmuuttajanaisten ja -lasten kotouttamisessa esiintyviä puutteita

Niiden naisten ja lasten erityistarpeita, jotka pyrkivät voittamaan syrjinnän tai murtamaan kotoutumisensa esteet, ei aina oteta riittävästi huomioon EU:n jäsenvaltioiden kotouttamispolitiikoissa. ETSK ehdottaa keinoja näiden puutteiden korjaamiseksi lokakuun täysistunnossa esitetyssä valmistelevassa lausunnossa.

ETSK toteaa, että kriisistä ei löydy ulospääsyä ilman julkisten ja yksityisten investointien lisäämistä

Covid-19-kriisin tuhoisat sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset huomioon ottaen ETSK on esittänyt kahdessa lausunnossa näkemyksensä nykyisestä talouskriisistä ja EU:n elpymisnäkymistä.

ETSK:n ja Cedefopin foorumi korostaa kiireellisien ja koordinoitujen toimien tarvetta, jotta voidaan reagoida matalaan osaamistasoon Euroopassa

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) ja Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) järjestivät 5.–6. marraskuuta konferenssin Kolmas politiikan oppimisfoorumi taitojen parantamisesta. Se kokosi yhteen alan työmarkkinaosapuolia sekä julkisen vallan ja kansalaisyhteiskunnan edustajia, jotka varoittivat, että nykyinen pandemia saattaa entisestään nopeuttaa digitaalisen vallankumouksen jo aikaansaamia muutoksia työelämässä, mikä tekee taitojen parantamisesta ja uudelleenkoulutuksesta entistäkin merkityksellisempää.

ETSK kehottaa tehostamaan työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua EU:ssa

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) antoi tukensa tehokkaan työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun edistämiselle EU:n jäsenvaltioissa, sillä tämä on keskeisessä asemassa muotoiltaessa talous-, työ- ja sosiaalipolitiikkaa, joilla luodaan paremmat elin- ja työolot ja -ehdot kaikkialla EU:ssa. Toisin sanoen se on välttämätöntä kestäväpohjaisen talouden edistämiseksi ja saavuttamiseksi.

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus maahanmuuttajia ja etnisiä vähemmistöjä kohtaan on keskeistä rakenteellisen rasismin torjunnassa

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) on kehottanut Euroopan unionia ja sen jäsenvaltioita omaksumaan kokonaisvaltaisen toimintatavan edistääkseen monimuotoisuutta ja osallisuutta yhteiskunnassa ja vauhdittaakseen poliittisia pyrkimyksiä yhä yleistyvän rasismin ja muukalaisvihan torjumiseksi Euroopassa.

Koska maahanmuuttajia ja etnisiä vähemmistöjä kohtaan suunnattujen hyökkäysten ja vihapuheen määrä on kasvussa ja nykyinen pandemia kärjistää heidän kohtaamaansa rakenteellista syrjintää, EU:n on ryhdyttävä kiireellisiin lisätoimiin muun muassa edistämällä monimuotoisuuden hallintaa.

ETSK keskustelee EU:n terästeollisuuden haasteista

Neuvoa-antava valiokunta ”teollisuuden muutokset” (CCMI) kokoontui 9. marraskuuta keskustelemaan etäyhteyksien välityksellä EU:n terästeollisuudesta. Keskustelussa, jota johti CCMI:n uusi puheenjohtaja Pietro Francesco De Lotto, keskityttiin kansainvälisen terästeollisuuden ylikapasiteettiin ja hiilestä irtautumiseen. Puhujat käsittelivät Euroopan terästeollisuuden haasteita, kuten covid-19-kriisin jälkeistä elpymissuunnitelmaa, tuotantoprosessien hiilestä irtautumista, EU:n suojatoimenpiteitä ja kauppaa.

Yllätysvieras

Tästä alkaa uusi artikkelisarja.

Esittelemme joka kuukausi uuden yllätysvieraan. Vieraat ovat Euroopassa tunnettuja kulttuurivaikuttajia, jotka ovat kiinnostuneita ajankohtaisista tapahtumista. He jakavat kanssamme ajatuksiaan maailmanmenosta ja avaavat meille uusia näköaloja innostavasti, mielikuvitusta herättävästi ja iloa tuottaen.

Ensimmäinen yllätysvieraamme on belgialainen pilapiirtäjä Pierre Kroll, joka on Le Soir -sanomalehden vakituinen kuvittaja.

Hän on tunnettu humoristisista piirroksistaan ja ainutlaatuisesta tyylistään, joiden kautta hän kommentoi Euroopan ja maailman tapahtumia omaperäisesti ja yllättävästi.

Pyysimme häneltä kannanottoa päivänpolttavimpaan ajankohtaisaiheeseen, ja Pierre Kroll lahjoitti meille tämän piirroksen. (ehp)

Pierre Kroll

 

 

Uutisia ryhmiltä

Arvioiden mukaan talous saattaa kärsiä enemmän kuin Euroopan komission ennusteessa ennakoidaan

ETSK:n työnantajat-ryhmä

Vastauksena äskettäin julkaistuun Euroopan komission syksyn 2020 talousennusteeseen työnantajat-ryhmä antoi julkilausuman puheenjohtajansa Stefano Mallian aloitteesta. Ryhmä yhtyi Euroopan komission syksyn 2020 talousennusteessa esitettyyn näkemykseen, jonka mukaan pandemian uudelleenpuhkeaminen on keskeyttänyt Euroopan talouden elpymisen.

Unionin haasteet ja työntekijät-ryhmän painopisteet

ETSK:n työntekijät-ryhmä

Kaikkien covid-19-pandemian jälkeisten elpymis- ja uudelleenrakennussuunnitelmien ensisijaisena painopisteenä on oltava työntekijöiden oikeuksien säilyttäminen, ja ohjaavana periaatteena on oltava solidaarisuus. Työntekijät-ryhmä piti ylimääräisen kokouksen 24. marraskuuta saadakseen siirrettyä nämä keskeiset ajatukset osaksi konkreettisia painopisteitä ja toimia.

Séamus Boland on ”moninainen Eurooppa” -ryhmän uusi puheenjohtaja

ETSK:n ”moninainen Eurooppa” -ryhmä

Séamus Bolandista tuli ETSK:n uuden toimikauden 2020–2025 käynnistyessä ”moninainen Eurooppa” -ryhmän puheenjohtaja. Ryhmä vahvisti hänen puheenjohtajuutensa uuden toimikauden ensimmäisessä kokouksessaan 27. lokakuuta.

 

ETSK:n tulevia kulttuuritapahtumia

Pakolaisuutta käsittelevä näyttely ETSK:ssa joulukuussa

ETSK tarjoaa ranskalaisen Bruno Fertin valokuvanäyttelyn ”Refuge: Private worlds in exile” (Pakopaikka: henkilökohtaisia maailmoja maanpaossa).

Se koostuu tauluista, jotka sisältävät muotokuvia ja kertomuksia sekä sisäkuvia pakolaisleireiltä ja tilapäisistä majoista Kreikasta ja Ranskasta, Calais’n ”viidakko” mukaan lukien.

Näyttelyn järjestää ”viestintä ja toimielinsuhteet” -osasto yhdessä ”työllisyys, sosiaaliasiat, kansalaisuus” -jaoston (SOC) kanssa korostaakseen ETSK:n työskentelyä muuttoliikepolitiikan alalla ja EU:n muuttoliikesopimukseen liittyen.

Pandemian vuoksi näyttely on esillä vain verkossa. Älä unohda katsoa tätä!

Näyttely on katsottavissa seuraavasta linkistä:

https://www.eesc.europa.eu/fi/agenda/our-events/events/refuge-private-worlds-exile (ck)