EU:ssa tarvitaan ihmisiin ja heidän oikeuksiinsa ja tarpeisiinsa keskittyviä terveydenhuolto- ja hoivajärjestelmiä

ETSK:n ”kansalaisyhteiskunnan organisaatiot” ‑ryhmän jäsen ja lausunnon SOC/720 esittelijä Danko Relić

Vahvojen ja selviytymiskykyisten terveydenhuolto- ja hoivajärjestelmien kehittäminen Euroopan unionissa edellyttää koulutettua, ammattitaitoista ja motivoitunutta työvoimaa. Tarvitsemme terveydenhuolto- ja hoivajärjestelmiä, joissa keskitytään ihmisiin ja heidän oikeuksiinsa ja tarpeisiinsa.

Tämä tarkoittaa myös sitä, että ihmiset olisi otettava mukaan kaikkiin tärkeisiin keskusteluihin, kuulemisiin ja päätöksiin. Jos nämä edellytykset täyttyvät, kaikille voidaan taata pääsy ihmiskeskeiseen terveydenhuoltoon sekä ”oikeus terveyteen” Euroopan tulevaisuuskonferenssin suosituksen mukaisesti. Tämä on ainoa keino varmistaa, että kaikilla eurooppalaisilla on yhtäläiset ja pysyvät mahdollisuudet saada kohtuuhintaista, ennaltaehkäisevää, hoitavaa ja laadukasta terveydenhuoltoa.

ETSK kehottaa äskettäin antamassaan oma-aloitteisessa lausunnossa Terveydenhuoltoalan työvoimaa, hoitoa ja hoivaa koskeva strategia Euroopan tulevaisuutta varten (SOC/720) perustamaan terveydenhuoltoalan työntekijöiden eurooppalaisen seurantapalvelun auttamaan jäsenvaltioita suunnittelurakenteiden luomisessa ja ylläpitämisessä sekä suunnittelun rajatylittävien näkökohtien koordinoinnissa. Tässä on kyse myös terveydenhuolto- ja hoiva-alan työntekijöiden oikeudesta vapaaseen liikkuvuuteen. Lisäksi komitea ehdottaa EU:n terveys- ja hoiva-alan työvoimaa koskevan toimintasuunnitelman päivittämistä. Huomioon olisi otettava muun muassa terveys- ja hoiva-alan integroitu työvoimasuunnittelu ja -ennakointi sekä terveydenhuollon ja pitkäaikaishoidon henkilöstön osaamisen mukauttaminen erityisesti digitalisaation tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Tarkempaa tietoa lausunnosta SOC/720 on saatavilla osoitteessa https://europa.eu/!9YgygW.