Kestävä ja tasapainoinen maaseudun ja kaupunkien kehitys on avain EU:n kansalaisten hyvinvointiin, ETSK toteaa

ETSK kehottaa poliittisia päättäjiä panemaan täytäntöön kattavan ja kokonaisvaltaisen strategian, jolla edistetään maaseudun ja kaupunkien tasapainoista, koheesiota tukevaa, oikeudenmukaista ja kestävää kehitystä. Tähän liittyy paikallisyhteisöjen panoksen hyödyntäminen, perinteisten teollisuudenalojen tukeminen, uuden taloudellisen toiminnan ja uusien työllistymismahdollisuuksien luominen maaseudulle ja samalla synergian edistäminen kaupunkialueiden kanssa.

ETSK:n lausunnossa ”Kohti maaseudun ja kaupunkien kestävää kehitystä koskevaa kokonaisvaltaista strategiaa” annetaan suosituksia, jotka perustuvat useiden sidosryhmien osallistumiseen ja alhaalta ylöspäin suuntautuvaan lähestymistapaan. Nämä ovat keskeisiä tekijöitä maaseutupolitiikkojen kestävyyden ja paikallisen sitoutumisen varmistamisessa.

Monialainen koordinointi ja räätälöidyt toimintapolitiikat ovat ratkaisevan tärkeitä

”On tärkeää pyrkiä kohti yhdennettyä lähestymistapaa toiminnan ja rahoituksen suhteen kaikilla niillä politiikanaloilla, jotka vaikuttavat maaseutualueisiin. On varmistettava, että maaseutualueet eivät olisi ainoastaan kestäväpohjaisia vaan myös houkuttelevia asuinpaikkoja. Maaseudun elämänlaatua mitataan nuorten määrän kasvulla ja uusilla aloitteilla, jotka tarjoavat laadukkaita ja hyväpalkkaisia työpaikkoja”, totesi esittelijä Josep Puxeu Rocamora. (mr)