Dezvoltarea rurală și urbană durabilă și echilibrată este cheia bunăstării cetățenilor UE, afirmă CESE

CESE solicită factorilor de decizie politică să pună în aplicare o strategie cuprinzătoare pentru o dezvoltare rurală și urbană echilibrată, coerentă, echitabilă și durabilă. Acest lucru va implica valorificarea rolului comunităților locale, stimularea industriilor tradiționale și crearea de noi activități economice și de locuri de muncă în zonele rurale, promovând în același timp sinergiile cu zonele urbane.

Avizul CESE pe tema „Către o strategie globală privind dezvoltarea rurală/urbană durabilă” face o serie de recomandări, bazate pe implicarea mai multor părți interesate și pe o abordare ascendentă, ingrediente-cheie pentru asigurarea durabilității și a asumării politicilor rurale la nivel local.

Coordonarea transversală și politicile adaptate sunt esențiale

„Este esențial să se treacă la o abordare integrată a acțiunii și finanțării în diferitele politici care au impact asupra zonelor rurale. Trebuie să ne asigurăm că zonele rurale nu sunt doar locuri durabile, ci și locuri de locuit atractive. Calitatea vieții în mediul rural va fi evaluată prin creșterea numărului de tineri și prin noile inițiative care oferă locuri de muncă de calitate și bine plătite”, a subliniat raportorul Josep Puxeu Rocamora. (mr)