Üks küsimus...

Rubriigis „Üks küsimus...“ palume Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmetel vastata ühele olulisele päevakajalisele küsimusele.
Juuli väljaandes
palusime ajutise töörühma „Põhiõigused ja õigusriigi põhimõte“ esimehel Cristian Pîrvulescul jagada oma mõtteid väljendusvabaduse kohta.