Στρατηγική «Ευρώπη 2020»

This page is also available in

Displaying 11 - 20 of 93

Pages

Εγκριθείσα on 15/03/2011
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/545-EESC-2011-524
Σύνοδος ολομέλειας: 
470 -
Mar 15, 2011 Mar 16, 2011

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Europe 2020 Flagship Initiative - Innovation Union

Εγκριθείσα on 06/03/2014
Έγγραφα αναφοράς: 
/-EESC-2013-07466-00-00-ac-tra
Σύνοδος ολομέλειας: 
496 -
Feb 26, 2014 Mar 27, 2014

The biggest challenge now facing Europe's economy is how to sustain the recovery that is now underway. This is the main message of the 2014 Annual Growth Survey (AGS). Its adoption kicks off the fourth European Semester of economic policy coordination in an environment where growth is beginning to return and Member States are making progress on correcting the imbalances that developed before the crisis.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Annual Growth Survey 2014

Εγκριθείσα on 14/02/2018
Έγγραφα αναφοράς: 
SC/50-EESC-2017-05429-00-00-ac-tra

This opinion is on the Annual Growth Survey 2018 (AGS), which establishes the main economic priorities and provides policy guidance for the following year. The European Commission published the 2018 AGS on 22 November 2017 as part of the European Semester Autumn Package. The 2018 AGS is focused on fostering job creation and growth and establishes three main priorities: boosting investment to support the recovery and to increase long-term growth; structural reforms for inclusive growth, upward convergence and competitiveness; responsible fiscal policies to support sustainability and convergence.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Annual Growth Survey 2018 (communication)

Εγκριθείσα on 04/05/2011
Έγγραφα αναφοράς: 
CCMI/83-EESC-2011-808

An industrial policy for the globalised era – putting competitiveness and sustainability at centre stage

Downloads: 

Round Table, Industrial Policy, Programme Poland, 27-28 June 2011

summary report of the round table in Warsaw

Round Table Industrial Policy Madrid 20-21 October 2011. Programme.

Round Table of Madrid 20-21 Octobre 2011. Summary Report

Round table in Madrid, 20-21 October 2011

Εγκριθείσα on 14/12/2012
Έγγραφα αναφοράς: 
/-EESC-2012-2235

The EU needs to enhance the growth part of its overall strategy. This must be based on combining what the Member States can do at national level with action at EU level, anchoring these efforts in the Europe 2020 strategy and in our new governance structures.

EUR/004 - Action for stability, growth and jobs

Pages