Η στρογγυλή τράπεζα «ΕΕ-Κίνα» - Related Publications and other work