Το Βραβείο της κοινωνίας των πολιτών για το 2021 στον Τύπο

Ενδεικτική επιλογή των μέχρι σήμερα τίτλων στον Τύπο σχετικά με το Βραβείο της κοινωνίας των πολιτών για το 2021

Βέλγιο – De wereld morgen: Grootouders voor het Klimaat wint belangrijke Europese prijs

Βουλγαρία – Politika: Асоциация на пенсионери получи европейска награда за гражданско общество и опазване на климата

Κροατία – Tportal.hr: U Nagradu civilnog društva posvećenu klimi osvojila je belgijska udruga “Bake i djedovi za klimu”

Ιταλία – Apiceuropa: Premio CESE per la società civile 2021

Ισπανία – El Diario: Las asambleas contra la pobreza energética en Barcelona, premiadas por la UE

Ρουμανία – Bursa: Ţara noastră a fost premiată de Comitetul Economic şi Social European pentru implicarea în acţiuni climatice