Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο παρουσίασης των βραβευμένων έργων εδώ.