Ενημερωτικές εκθέσεις με εισηγητή/συνεισητή/γενικό εισηγητή μέλος της Ομάδας Διαφόρων Δραστηριοτήτων

Pages

Displaying 1 - 10 of 19
Εγκριθείσα on 11/12/2019
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/767-EESC-2019-01597
Σύνοδος ολομέλειας: 
548 -
Dec 11, 2019 Dec 12, 2019

Information report: Evaluation on Environmental Crime Directive

Downloads: 

Evaluation on the Environmental Crime Directive - Technical Appendix

Εγκριθείσα on 30/10/2019
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/766-EESC-2019-02014
Σύνοδος ολομέλειας: 
547 -
Oct 30, 2019 Oct 31, 2019

The evaluation will take a broader perspective than the young farmers’ payments under the first pillar of the CAP and the measures for young farmers under Pillar II of the CAP.

Information report: Evaluation of the Impact of the CAP on Generational Renewal

Downloads: 

Technical appendix - Evaluation of the Impact of the CAP on Generational Renewal

Εγκριθείσα on 30/10/2019
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/499-EESC-2019
Σύνοδος ολομέλειας: 
547 -
Oct 30, 2019 Oct 31, 2019

The Information Report lays out the results of visits to 12 Member states, seeking policy input from organised civil society to the Semester process. It describes how the consultation in the Member states is often inadequate and tries to remedy this by direct, on the ground-contacts between the involved parts of civil society and the European level. It also argues why this novel way of working is a success, which should therefore be continued beyond the 12 Member states examined so far.

Information report: 2018-2019 European Semester country visits (Information report)

Εγκριθείσα on 20/03/2019
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/554-EESC-2017-00587

In each of the 27 EU countries, there are laws or organisational arrangements which exclude some voters with disabilities from participating in EP elections. If the best practices from across all countries were implemented, an ideal system would emerge in which every EU citizen with disabilities not only would have the full possibility to vote but also would be able to choose for themselves the most convenient way in which to vote.

Information report: The real right of persons with disabilities to vote in European Parliament elections (Information report)

Εγκριθείσα on 31/05/2017
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/552-EESC-2016-05623-00-02-ri-tra

The EESC has been asked by the European Commission to contribute to the EC's mid-term evaluation of the Erasmus+ programme. In this context, two questionnaires were widely disseminated by the EESC in the member states and four fact-finding missions have been organised. The EESC also held an expert hearing to collect the views of specialised civil society organisations. An information report has been drafted containing the results of this exercise, accompanied by a detailed technical appendix containing important data on the awareness and perception of the programme. The aim of this evaluation was to provide information to the EC on the experience of civil society organisations with the enlarged and improved programme.

Information report: Erasmus+ Mid-term evaluation

Εγκριθείσα on 23/02/2017
Έγγραφα αναφοράς: 
TEN/607-EESC-2016

The Mid-term evaluation of the Connecting Europe Facility (CEF) is one of the evaluations on which the Commission is consulting the EESC.

The CEF was proposed as a financing programme for the completion of trans-European infrastructure networks in the fields of transport, energy and information and communications technology (ICT).

The European Economic and Social Committee (EESC) welcomes the opportunity to take part in the evaluation of the CEF programme. Transport, energy and ICT are also the core of the EESC Smart Islands Project. Therefore, the EESC's response is based on the above mentioned project, which analyses primary data collected through fact-finding missions taking place in the EU in the course of 2015 and 2016.

Information report: Mid-term evaluation of the Connecting Europe Facility (formerly Smart Islands)

Εγκριθείσα on 22/02/2017
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/537-EESC-2018-00747-00-01-ac-tra

The EESC advocates the creation of an integrated European fund to combat poverty and social exclusion, based on the experiences of the Fund for European Aid to the Most Deprived (FEAD) and the European Social Fund (ESF). The current use of the ESF and the FEAD in the Member States should be monitored more effectively and the process should involve civil society organisations. Member States should make greater use of global grants and regranting, and treat in-kind contributions on an equal footing with financial contributions. A greater share of the resources allocated to operational programmes should be earmarked for projects with smaller budgets. The EESC is ready to develop – in cooperation with CSOs – a consultation platform to ensure better coordination of ESF and FEAD interventions and to enable discussion on the basic principles of a future integrated EU fund.

Information report: The effectiveness of ESF and FEAD funding as part of civil society efforts to tackle poverty and social exclusion under the Europe 2020 strategy (own-initiative opinion)

Εγκριθείσα on 14/12/2016
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/795-EESC-2016-3297

On the request of the Commission, this Information Report evaluates the perception and experience of EU civil society organisations (CSO) in the implementation of the Consumer Rights Directive (2011/83/EU). The information gathered and the interesting solutions proposed are the result of questionnaire responses, five fact-finding missions (Riga, Rome, Warsaw, Madrid, Brussels) and an Expert Hearing.

Information report: Consumer Rights Directive

Pages