Εικονική περιήγηση 360 μοιρών

Η εμπειρία και η εμπειρογνωμοσύνη της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών είναι ζωτικής σημασίας για τη χάραξη πολιτικής της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή δίνει ως εκ τούτου τη δυνατότητα σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών από τα κράτη μέλη να εκφράζουν τις απόψεις τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ανακαλύψτε τις εγκαταστάσεις μας και τις δραστηριότητες των τμημάτων και των Ομάδων μας σε μια εικονική περιήγηση 360 μοιρών. Θα σας δείξουμε πώς λειτουργεί η ΕΟΚΕ, πώς προωθεί τη συμμετοχή των νέων και στηρίζει τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και τις προτεραιότητές της.
Αναμένουμε με ανυπομονησία την επίσκεψή σας!