Press releases

Pages

Displaying 21 - 30 of 447
21/09/2022
Reference number: 
45/2022

Na plenárním zasedání EHSV se diskutovalo o tom, jak roste význam organizované občanské společnosti a měst, neboť ovlivňují schopnost Evropy čelit asymetrickým otřesům a neočekávaným krizím. Tato debata proběhla v souvislosti s přijetím dvou stanovisek: stanoviska k flexibilní pomoci územím (FAST-CARE) a stanoviska k Lublaňské dohodě týkající se městské agendy EU.

16/09/2022
Reference number: 
44/2022

V rámci konference občanské společnosti na vysoké úrovni na téma Politika v oblasti mládeže v zemích západního Balkánu, kterou uspořádal Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV), byl zdůrazněn klíčový význam mladých lidí pro budoucnost tohoto regionu a byla vyslovena výzva k aktivnímu zapojení mládeže do tvorby politik.

20/07/2022
Reference number: 
41

On 19 July, the European Economic and Social Committee (EESC) held a high-level conference on relief and reconstruction of Ukraine, at which it pledged its full support for the war-ravaged country on all fronts.

20/07/2022
Reference number: 
40/2022

The European Economic and Social Committee (EESC) is proud to announce the finalists, by category, for the first ever EU Organic Awards, co-organised with the European Commission and other partners to reward excellence along the European organic value chain.

14/07/2022
Reference number: 
38/2022

The European Commission should place greater focus on the long-term development of an EU able to better withstand geopolitical upheavals, counter their negative economic and social impacts and ensure that sustainable development guides its policies, the European Economic and Social Committee (EESC) has said in a resolution on the EU's priorities for 2023.

14/07/2022
Reference number: 
37/2022

Jedním z bodů červencového plenárního zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) byla diskuse s českým ministrem zahraničních věcí Janem Lipavským o prioritách, které si Česká republika vytyčila pro své předsednictví v Radě Evropské unie ve druhé polovině roku 2022.

13/07/2022
Reference number: 
36/2022

At the July plenary session of the European Economic and Social Committee (EESC), its president Christa Schweng and the newly elected president of the European Committee of the Regions (CoR) Vasco Alves Cordeiro discussed renewed prospects for joint action and cooperation between the two committees.

 

Pages