Временна проучвателна група „Европейска енергийна общност“ - Related Publications and other work