Tematska študijska skupina za energijo - Related Publications and other work