„Въпрос към ...“.

В този брой на ЕИСК Инфо стартираме нова рубрика „Въпрос към ...“. Ще продължим тази поредица от въпроси и отговори, като търсим мнението на членовете на ЕИСК по актуален въпрос, който ни се струва най-подходящ в даден момент.

Първите гости, които споделят мнението си, са новите заместник-председатели. Те отговориха на следния въпрос: „Тъй като мандатът Ви започва в момент на изолация, дистанциране и виртуални работни отношения, как да поддържаме дух на творческа съпричастност в ЕИСК и извън него?“