Енергийната независимост е от ключово значение за бъдещето на Европа: ЕС трябва да гарантира енергийните си доставки възможно най-скоро, като се освободи от зависимостта си от руския газ и да ускори драстично прехода към чиста енергия Това са основните заключения на становището относно „ REPowerEU: Съвместни европейски действия за по-сигурна и устойчива енергия на достъпни цени“, изготвено от Томас Катниг, Алена Мастантуоно и Симо Тиайнен, и прието по време на майската пленарна сесия.

ЕИСК подкрепя съобщението на Европейската комисия относно REPowerEU, одобрено от Колегиума в деня, в който беше прието становището, и заявява, че то се вписва в целите на Зеления пакт и европейския Енергиен съюз. В допълнение в предложението се определят нови действия за увеличаване на производството на екологично чиста енергия, диверсифициране на доставките и намаляване на търсенето на газ от Русия, което доведе до значително увеличаване на цените на пазара на електроенергия поради манипулация на пазара.

Освен това Комитетът предупреждава, че ЕС трябва да Европа трябва да подхожда особено внимателно по отношение на ресурсите, заместващи руския газ, що се отнася до тяхното въздействие върху околната среда, както и по отношение на нова зависимост от трети държави, които не споделят европейските ценности.

Настоящата геополитическа ситуация, предизвикана от руското нашествие в Украйна, засили допълнително безпрецедентното покачване на цените на енергията, пред което беше изправен ЕС през последните месеци. Поради това е изключително важно да се предприемат незабавни действия за смекчаване на въздействието на високите цени върху европейските домакинства, земеделски стопани, предприятия и промишленост. (mp)