Een betrouwbare en betaalbare energievoorziening heeft prioriteit, aldus het EESC

Onafhankelijkheid op het gebied van energie is van cruciaal belang voor de toekomst van Europa: de EU moet haar energievoorziening zo snel mogelijk veiligstellen door Russisch gas af te zweren en flink vaart te zetten achter de transitie naar schone energie. Dat is de belangrijkste boodschap van het advies “REPowerEU: een gemeenschappelijk Europees optreden voor betaalbaardere, veiligere en duurzamere energie”, dat werd opgesteld door Thomas Kattnig, Alena Mastantuono en Simo Tiainen, en door het Comité werd aangenomen tijdens zijn plenaire vergadering in mei.

Het EESC juicht de mededeling van de Commissie over het REPowerEU-plan, die op dezelfde dag als het advies werd uitgebracht, van harte toe omdat daarin oplossingen worden aangedragen die aansluiten bij de doelstellingen van de Green Deal en de Europese energie-unie. Ook worden er nieuwe maatregelen voorgesteld om de productie van groene energie op te voeren, de energievoorziening te diversifiëren en de vraag naar Russisch gas te verminderen, in het licht van de aanzienlijke prijsstijgingen op de elektriciteitsmarkt die zijn ontstaan als gevolg van marktmanipulatie.

Het Comité waarschuwt er ook voor dat de EU bijzonder voorzichtig moet zijn met de vervanging van Russisch gas door andere hulpbronnen en daarbij oog moet hebben voor zowel hun effect op het milieu als nieuwe afhankelijkheid van derde landen die de Europese waarden niet delen.

Door de huidige geopolitieke situatie als gevolg van de Russische inval in Oekraïne zijn de energieprijzen in de EU, die de afgelopen maanden al tot ongekende hoogte waren gestegen, nog verder omhooggegaan. Onmiddellijke actie om de impact van de hoge prijzen voor huishoudens, landbouwers, bedrijven en de industrie te verzachten is dan ook dringend geboden. (mp)