Цифровите иновации имат силата да преобразят нашите индустрии, общества и живот. Ако не бъдат правилно регулирани обаче, те биха могли да се окажат заплаха. В този епизод на „Гледната точка на обикновените хора“ правим равносметка на цифровата трансформация в Европа. Къде се намира ЕС в сравнение с останалия свят? Какви са бъдещите предизвикателства и възможности? Как Европа може да си подсигури и да поддържа конкурентна позиция, като същевременно защитава правата и благополучието на своите граждани?

Анализираме и търсим отговор на тези въпроси заедно с Таня О’Каръл, експерт в областта на технологиите и правата на човека, Дженифър Бейкър, журналист, базиран в Брюксел и специализиран в сферата на технологиите, политиката и законодателството за цифровите технологии, Гонсалу Лобу Шавие (група „Работодатели“), генерален директор в Конфедерацията на португалските индустриалци, Франка Салис-Мадиние (група „Работници“), заместник-председател на Обсерваторията на цифровия преход и единния пазар на ЕИСК, и Джузепе Герини (група „Организации на гражданското общество“), председател на Европейската конфедерация на кооперациите в сферата на промишлеността и услугите. (tk)