Without solidarity where would you be now? „Гражданското общество срещу Covid-19“

По това време миналата година, когато здравните служби на италианския град Бергамо потъваха под бремето на COVID-19, както припомня членът на ЕИСК Джузепе Гуерини, неправителствената организация Emergency се включи, поемайки управлението на полева болница, създадена за справяне с огромния приток на пациенти. Според думите на медицинския директор Оливиеро Валоти тяхната помощ е била неоценима.

За тази животоспасяваща роля по време на кризата Emergency получи наградата на ЕИСК за гражданска солидарност. Заместник председателят на ЕИСК Килиан Лохан обяснява концепцията, която стои зад тази специална еднократна награда, а председателят на Emergency Росела Мичо споделя какво означава това признание от страна на Европа за нейната организация.

Налични езици:

Уводна статия

Всички могат да помогнат - и малки, и големи!

Уважаеми читатели,

Думите са безсилни да предадат моето вълнение! Все още съм под въздействието на чувствата, изразени от победителите, които бяха удостоени с Награда за гражданска солидарност тази година.

На 15 февруари имах удоволствието да съпредседателствам церемонията по връчването на наградите, която беше гледана на живо от 7500 души. Вестта за отличието, с което ЕИСК награди тези прекрасни инициативи, бързо се разпространи из цяла Европа.

Накратко

Гледайте церемонията по присъждането на Наградата за гражданска солидарност за 2020 г.

Гледайте видеоматериала, посветен на присъждането на Наградата за гражданска солидарност и открийте 23 невероятни проекта, които ни помогнаха да преживеем кризата.

Наградата за гражданска солидарност за 2020 г. в медиите

Кратък преглед на заглавията в медиите към днешна дата във връзка с Наградата за гражданска солидарност за 2020 г.

Нови публикации

Всички победители на едно място

ЕИСК публикува брошура, в която са представени всички проекти, удостоени с неговата Награда за гражданска солидарност, и която съдържа много информация за самата награда.

Можете да изтеглите брошурата от следния адрес: https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-03-21-103-en-n.pdf

 

Новини от ЕИСК

BULGARIA - КАРИН ДОМ - ФОНДАЦИЯ „КАРИН ДОМ“ ПЕЧЕЛИ НАГРАДАТА НА ЕИСК ЗА ГРАЖДАНСКА СОЛИДАРНОСТ ЗА БЪЛГАРИЯ

Българската фондация е сред 23-мата лауреати от ЕС и Обединеното кралство, които получиха наградата за изключителния си принос към борбата с COVID-19 и неговите катастрофални последици

ПЪЛЕН СПИСЪК НА НОСИТЕЛИТЕ НА НАГРАДАТА НА ЕИСК ЗА ГРАЖДАНСКА СОЛИДАРНОСТ ЗА 2020 г.

ДЪРЖАВА

ПОБЕДИТЕЛ

АВСТРИЯ

#EUROPAgegenCovid19 — инициатива, представена от дружеството с нестопанска цел Kommunikationswerkstatt 27, за борба с дезинформацията, фалшивите новини и невярната информация относно пандемията и мотивиране на гражданите да се противопоставят на емоционалните и когнитивните манипулации

БЕЛГИЯ

OKRA, trefpunt 55+ — асоциация, която реагира на пандемията с „Устойчивостта на ОКРА“, творческа инициатива, имаща за цел запазване на активността и социалните контакти на възрастните хора

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...

Нашата Награда за гражданска солидарност е уникална в много отношения. Запознайте се с някои изненадващи факти за някои от нашите победители и за самата награда!

Думите на победителите

Година на солидарен живот: уроците по социална ангажираност срещу COVID според Карин дом

ЕИСК Инфо помоли Карин дом — български носител на Наградата на ЕИСК за гражданска солидарност, да разкаже на нашите читатели как се роди проектът, как хората откликнаха на него и как парите от наградата ще помогнат за разрастването на тяхната организация. В това интервю Дарина Райкова, ръководител на проект, отговаря на нашите въпроси.