ЕИСК публикува брошура, в която са представени всички проекти, удостоени с неговата Награда за гражданска солидарност, и която съдържа много информация за самата награда.

Можете да изтеглите брошурата от следния адрес: https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-03-21-103-en-n.pdf