Future low and middle value contracts

EESK uppskattar och planerar årliga behov som kan bli föremål för upphandlingsförfaranden som överskrider 15 000 euro men underskrider 140 000 euro (5 382 000 euro för byggentreprenader) i syfte att offentliggöra relevant information på vår webbplats och ge de ekonomiska aktörerna möjlighet att delta.

För att minska den administrativa bördan för ekonomiska aktörers deltagande i upphandlingar till mycket lågt värde (≤ 15 000 euro) offentliggörs dessutom dokumentmallar på denna sida.

Handlingar för kontrakt till lågt värde (EN/FR)

Allmänna villkor för kontrakt till lågt värde (kan laddas ner på 22 språk)

Köporder restaurant-catering för förfaranden till lågt värde som underskrider 15 000 euro

Köporder för förfaranden till mycket lågt värde som underskrider 15 000 euro

Artiklarna 136 och 141 i budgetförordningen: Uteslutningskriterier och beslut om uteslutning; Avvisande från ett förfarande för tilldelning

Tillkännagivanden (EN/FR):