Future low and middle value contracts

Il-KESE jagħmel estimi u jippjana l-ħtiġijiet annwali li jistgħu jkunu soġġetti għal proċeduri ta’ sejħa għall-offerti ta’ aktar minn EUR 15 000 u anqas minn EUR 140 000 (EUR 5 382 000 għax-xogħlijiet) bil-ħsieb li jippubblika l-informazzjoni rilevanti fuq is-sit web tagħna u filwaqt li jippermetti lill-operaturi ekonomiċi biex jipparteċipaw.

Barra minn hekk, il-mudelli tad-dokumenti jiġu ppubblikati fuq din il-paġna sabiex jitnaqqas il-piż amministrattiv għall-parteċipazzjoni tal-operaturi ekonomiċi fi swieq ta’ valur baxx ħafna (≤ EUR 15 000).

Dokumenti għal kuntratti ta’ valur baxx (EN/FR)

Kundizzjonijiet ġenerali għal kuntratti ta’ valur baxxi (li jistgħu jitniżżlu fi 22 lingwa)

Ordni ta’ xiri għal proċeduri baxxi ħafna inqas minn EUR 15 000

Ordni ta’ xiri għal proċeduri baxxi ħafna inqas minn EUR 15 000

L-Artikoli 136 u 141 tar-Regolament Finanzjarju: Kriterji tal-esklużjoni u deċiżjonijiet dwar l-esklużjonijiet; Ċaħda minn proċedura ta’ għoti

Avviżi (EN/FR):