Action of the Union following its accession to the Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications - Timeline

12Dec2018

Följ de olika stegen i förfarande 2018/0189/COD

/

Första behandlingen

Yttranden

Förslag