Hälsa, omsorg och välstånd efter covid-19: svenska och europeiska perspektiv

Extra sammanträde i Gruppen för civilsamhällesorganisationer inom ramen för det svenska ordförandeskapet, Stockholm, den 25 maj 2023


09.15–10.00 - Inledningssession

 • Séamus Boland, ordförande för EESK:s grupp för civilsamhälles­organisationer
 • Lena Hallengren, riksdagsledamot, tidigare socialminister (2019–2022)
 • Miriam Söderström, statssekreterare hos sjukvårdsministern
 • Frågestund

10.00–11.00 -  Huvudanföranden: ”Hur inverkade covid-19-pandemin på europeiska hälso- och sjukvårdssystem?”

 • Anette Richardson, enhetschef, enheten för beredskap och krishantering vid Folkhälsomyndigheten, ”Exemplet Sverige”
 • Dr Andrea Ammon, direktör för Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC), ”Samarbete på EU-nivå om gränsöverskridande hälsohot och hälsokriser med fokus på infektionssjukdomar”
 • Frågestund

11.00–11.15 - Kaffepaus

11.15–12.30 - Panel I: Varför behövs ett europeiskt samarbete inom vård och omsorg?

Moderator: Jan Andersson, medlem av EESK:s grupp för civilsamhälles­organisationer och medlem av styrelsen i Pensionärernas riksorganisation (PRO)

 • Kinga Joó, medlem av EESK:s presidium och rådgivare i internationella frågor till ordföranden för den ungerska riksorganisationen för barnrika familjer (NOE), ”Uppåtgående konvergens via den europeiska strategin för vård och omsorg”
 • Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare, Cancerfonden, ”Samarbete kring icke-smittsamma sjukdomar: Europas plan mot cancer”
 • Frågestund

12.30–13.30 - Lunchpaus

13.30–15.00 - Panel II: Hur kan man bygga upp motståndskraftiga och högkvalitativa system för vård och omsorg i EU?

Moderator: Irma Kilim, medlem av EESK:s grupp för civilsamhällesorganisationer och drogpolitisk chef vid IOGT-NTO

 • Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare, riksorganisationen för idéburen välfärd (Famna), ”Att säkerställa hälso- och sjukvård som ställer människan i centrum: sociala företags avgörande roll”
 • Lisa Bondesson, samhällspolitisk chef vid Kommunal, ”Att undanröja bristande jämställdhet inom arbetskraften och investera i utbildad, kompetent och motiverad arbetskraft”
 • Kalle Conneryd Lundgren, operativ chef, Kry, ”Att välkomna den digitala omställningen”
 • Frågestund

15.00–16.30 - Panel III: Att garantera rätten till hälso- och sjukvård genom förbättrad tillgänglighet och skydd av de mest utsatta

Moderator: Louise Grabo, medlem av EESK:s grupp för civilsamhälles­organisationer och företrädare för Sveriges barn- och ungdomsorganisationer (LSU)

 • Noura Berrouba, ordförande för Sveriges barn- och ungdomsorganisationer (LSU), ”Att hantera ungas psykiska hälsa på ett effektivt sätt”
 • Ylva Thörn, första vice ordförande för Pensionärernas riksorganisation (PRO), ”Att balansera äldrevård av hög kvalitet med demografiska trender”
 • Pietro Barbieri, vice ordförande för EESK:s grupp för civilsamhälles­organisationer och ordförande för centrum för autonomi, ”Att bekämpa fattigdom och social utslagning i familjer: stöd till familjer som tar hand om personer med funktionsnedsättning”
 • Merel de Heer, läkare, ”Jämställdhet inom hälso- och sjukvården”
 • Frågestund

16.30–16.45 - Avslutande kommentarer

 • Ariane Rodert, medlem av EESK:s presidium och enhetschef vid enheten för policydialog, Svenska kyrkan
 • Séamus Boland, ordförande för EESK:s grupp för civilsamhälles­organisationer