Nicoletta Merlo: „Ascultați-i pe tineri”

CESE Info: Care ar trebui să fie rolul tinerilor în tranziția verde?

Nicoletta Merlo: Tinerii pot și trebuie să joace un rol esențial în tranziția verde din cel puțin două motive. În primul rând, este bine să ne amintim că deciziile luate astăzi de liderii politici cu privire la schimbările climatice și la problemele de mediu îi vor afecta cu precădere pe tineri și generațiile viitoare, care au, prin urmare, dreptul de a-și exprima punctul de vedere.

Un alt aspect semnificativ care trebuie luat în considerare este că generația mai tânără este cea mai sensibilă și conștientă de nevoia de a ne asuma provocarea tranziției verzi și de a acționa în vederea atingerii obiectivului privind durabilitatea mediului. În ultimii ani, acțiunile de combatere a schimbărilor climatice au mobilizat un număr mare de tineri din întreaga Europă. Au apărut numeroase mișcări sociale și de mediu la nivel local, național și european, constituite din tineri care au participat la demonstrații și au solicitat măsuri concrete din partea guvernelor și a responsabililor de elaborare a politicilor, pentru a proteja mediul și a atinge obiectivul privind neutralitatea climatică.

Deși rolul tinerilor în construirea unei lumi mai durabile, mai incluzive și mai verzi este recunoscut într-o măsură tot mai mare și deși 2022 a fost proclamat Anul European al Tineretului, este clar că tinerii încă întâmpină dificultăți în a se face auziți și a-și găsi locul în procesul decizional, și nu doar când este vorba de tranziția verde.

În opinia mea, organizațiile de tineret ar trebui să aibă posibilitatea de a-și face auzită vocea în cadrul instituțiilor în mod sistematic și structural, nu doar din când în când, pentru a aduce o contribuție calificată și semnificativă la luarea deciziilor la toate nivelurile și pentru a pune în aplicare idei și proiecte legate de durabilitatea mediului.

Pentru ca acest lucru să devină realitate, instituțiile ar trebui, în primul rând, să adopte Testul UE pentru tineret, să asigure organizațiilor de tineret sprijin financiar adecvat (și structural) și să efectueze evaluări sistematice ale impactului economic, politic și social al investițiilor asupra generației mai tinere, arătându-le în mod clar în ce fel și în ce măsură politicile publice afectează pozitiv viața tinerilor.

Alte două aspecte esențiale care trebuie abordate în legătură cu rolul tinerilor în tranziția verde sunt educația și ocuparea forței de muncă.

În contextul urgenței climatice și de mediu, educația privind sustenabilitatea ar trebui să devină o prioritate pentru școli. Educația copiilor privind sustenabilitatea și protecția mediului ar trebui să înceapă de la cea mai fragedă vârstă și să continue pe tot parcursul școlar. Este necesară o abordare transsectorială, care să ofere competențe teoretice și practice, inclusiv prin parcursuri de la școală la muncă și ucenicii. Și învățarea pe tot parcursul vieții este importantă, întrucât succesul tranziției verzi va depinde de capacitatea școlilor de a lucra în colaborare cu autoritățile locale și cu organizatorii de activități extrașcolare, mai ales cu organizațiile de tineret și cu societatea civilă organizată, în vederea consolidării conștientizării și a participării publicului.

2023 a fost declarat Anul european al competențelor; tranziția nu este posibilă fără competențe. Este esențial să se înzestreze tinerii cu competențele necesare pentru a stăpâni inovarea generată de tranziția verde, care are și va continua să aibă în mod inevitabil un impact semnificativ asupra lumii muncii. Prin urmare, este nevoie de investiții în formare și învățare în contextul muncii, în special sub formă de ucenicii și stagii de calitate.

Tranziția verde trebuie să fie o tranziție justă, asigurând reconversia și perfecționarea profesională a lucrătorilor și locuri de muncă de calitate pentru toți, astfel încât nimeni să nu fie lăsat în urmă. Din acest motiv, este esențial ca politicile de formare să fie integrate cu politicile industriale, coordonate cu alte strategii de dezvoltare și planificate în detaliu la nivel regional și local, în strânsă colaborare cu partenerii sociali.

În cele din urmă, inovarea este fundamentală pentru succesul tranziției verzi. Prin urmare, un aspect esențial pentru atingerea obiectivelor stabilite este încurajarea tinerilor cu aptitudini antreprenoriale să se alăture procesului de inovare prin intermediul formării specifice și al sprijinului pentru proiecte inovatoare, precum și prin asigurarea unui sprijin financiar adecvat.