Definirea unei noi viziuni asupra viitorului Europei

Redactat de Grupul „Angajatori” al CESE

Viitorul Europei este strâns legat de viitorul industriei sale: ambițiile puternice necesită întreprinderi puternice și inovatoare, care să dispună de mijloacele necesare pentru a răspunde nevoilor tranziției digitale și ale tranziției verzi, stimulând în același timp competitivitatea UE. 

Acesta este motivul pentru care Grupul „Angajatori” și-a organizat manifestarea emblematică în contextul Conferinței privind viitorul Europei (CoFoE), în curs de desfășurare, abordând aceste subiecte cu directori generali inovatori, cu membri ai CESE, cu reprezentanți ai asociațiilor de întreprinderi europene, și bucurându-se de participarea specială a dlui Herman Van Rompuy, președintele emerit al Consiliului European. Pe baza discursurilor vorbitorilor principali, a dezbaterii de grup, a observațiilor și întrebărilor din partea publicului, se pot trage următoarele concluzii:

1. Să insuflăm speranță și optimism în proiectul european: Pe măsură ce pandemia continuă să evolueze, singura cale de a construi mai bine viitorul este adăugarea în ecuație a unui nou parametru, și anume spiritul antreprenorial.

2. O Europă mai competitivă – creșterea prosperității pentru generațiile actuale și viitoare: CoFoE ar trebui să își concentreze toate eforturile asupra obținerii de rezultate concrete în ceea ce privește reconstruirea economiei după pandemia cauzată de COVID, garantând că Europa este locul cel mai atractiv pentru a demara și a avea o afacere prosperă.

3. Valorificarea deplină a cadrului instituțional actual: UE ar trebui să valorifice pe deplin cadrul instituțional existent, deoarece, astfel, își va putea atinge multe dintre obiective fără modificarea tratatelor.

4. Renunțarea la gândirea compartimentată: stabilirea de parteneriate transsectoriale pentru a permite inovarea și creșterea: Într-o lume extrem de volatilă, capacitatea de colaborare în rețea între sectoare, formând rețele foarte suple, atât la nivel local, cât și global, în cadrul ecosistemelor digitale, reprezintă un element esențial pentru facilitarea inovării și creșterii, promovând un model de creștere durabilă pentru Europa.

5. Colaborarea dintre guverne și întreprinderi pentru succesul dublei tranziții: Pentru a accelera tranziția verde și cea digitală, trebuie reunite diferite inițiative într-o singură politică coerentă.

6. Noi modele de afaceri sustenabile: Viitorul Europei este strâns legat de viitorul industriei sale, iar ambițiile puternice necesită întreprinderi puternice și inovatoare. Viitorul întreprinderilor depinde de capacitatea lor de a se adapta și de a se reinventa prin modele de afaceri noi și mai durabile.

7. Talente, educație și competențe pentru viitor: Importanța competențelor și a educației este o responsabilitate comună de bază pentru inovare în întregul ecosistem – esențială pentru competitivitatea Europei și pentru succesul acesteia în tranziția digitală și verde. Mai multe informații privind manifestarea organizată de Grupul „Angajatori” al CESE și implicarea sa în cadrul CoFoE:

Raportul integral: https://europa.eu/!76xuy6

Înregistrarea video a manifestării: https://www.youtube.com/watch?v=xd9AWe1W3nE&t=1s

Manifestul „UE capabilă de a acționa”: https://europa.eu/!qRGjVK

     Site-ul web al manifestării, cu informații suplimentare: https://europa.eu/!Qxx7C9  (dv/kr)