Rosja

This page is also available in

Współpraca EKES-u z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w Rosji podlega pięciu zasadom przewodnim dotyczącym stosunków UE–Rosja uzgodnionym między ministrami spraw zagranicznych UE a wysoką przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Jedną z tych zasad przewodnich jest „wspieranie kontaktów międzyludzkich”.

Dialog i wymiana doświadczeń między przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego z UE i Rosji przyczyniają się w znacznym stopniu do stałego wdrażania partnerstwa strategicznego UE-Rosja. EKES przyjął dwutorowe podejście do stosunków z rosyjskim społeczeństwem obywatelskim, aby zaangażować możliwie jak największą liczbę jego przedstawicieli. Z jednej strony utrzymuje stosunki z Izbą Społeczną Federacji Rosyjskiej, swoim oficjalnym rosyjskim odpowiednikiem, oraz organizuje m.in. coroczne wspólne seminaria na tematy budzące zainteresowanie społeczeństwa obywatelskiego po obu stronach. Innym partnerem EKES-u jest forum społeczeństwa obywatelskiego UE–Rosja, które skupia różnorodne organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

Komitet Monitorujący UE–Rosja to wewnętrzny organ EKES-u działający jako grupa koordynująca. Odpowiada za opracowywanie i utrzymywanie stosunków oraz organizację spotkań i wspólnych seminariów ze społeczeństwem obywatelskim w Rosji.

Displaying 51 - 60 of 128

Pages

Publication
2 pages

Realistic targets are needed to achieve a competitive and sustainable energy ecosystem

Published in: 
2022
05/10/2017
Presentation
Ms Kamila Partyka - Policy Officer
Organisation: 
Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, European Commission
Downloads: 

EU-Russia Cooperation in Higher Education (.pptx)

Publication
32 pages

On 30 and 31 March, 100 students and 39 teachers from all 28 EU Member States and the five EU candidate countries (Albania, Northern Macedonia, Montenegro, Serbia and Turkey) met at the EESC in Brussels for “Your Europe, Your Say!” 2017. This year's theme was “Europe @ 60: Where to next?”.

Published in: 
2017
Publication
32 pages

On 17-18 March 2016, students from schools in all 28 EU Member States and, for the first time, from the 5 EU candidate countries (Albania, the Former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro, Serbia, and Turkey) met at the EESC in Brussels for Your Europe, Your Say!. They came to debate an issue that has been one of the most important topics on the European political agenda for some time: migration and integration. The key question for this year’s event was “How can we better integrate migrants and refugees in our societies?”.

 

Published in: 
2016

Pages