Volunteers – citizens building the future of Europe (Gdańsk)

Aby przeanalizować i potwierdzić wkład wolontariuszy w życie społeczne, Grupa Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zorganizuje 7 lipca 2022 r. w Gdańsku konferencję pt. „Wolontariusze – obywatele budujący przyszłość Europy”. Wydarzenie stanowi część trzydniowej misji do Gdańska, który jest w tym roku Europejską Stolicą Wolontariatu.

  Photos
   Photos subtab 1
   No Photos found for Volunteers – citizens building the future of Europe (Gdańsk)
    Video subtab 1
    No Videos found for Volunteers – citizens building the future of Europe (Gdańsk)
     Audio subtab 1
     No Audios found for Volunteers – citizens building the future of Europe (Gdańsk)