Het Comité roept de Europese Commissie op om meer gerichte effectbeoordelingen uit te voeren van haar voorstellen voor nieuwe financieringsbronnen voor de EU-begroting om de schulden van NextGenerationEU af te lossen.

Het EESC stemt grosso modo in met de voorgestelde inkomsten uit de eigen middelen van de EU voor de begroting. Die moeten echter wel stabiel en rechtvaardig zijn, en mogen huishoudens of bedrijven niet belasten.

In een advies dat tijdens de plenaire zitting van mei werd goedgekeurd, roept het EESC de Commissie ook op om haar voorstellen bestand te maken tegen economische schokken en waarschuwt het dat de hogere energieprijzen door de oorlog in Oekraïne wel eens stokken in de wielen zouden kunnen steken.

“De opzet van de nieuwe eigen middelen mag de budgetten van andere EU-programma’s en -instrumenten niet in gevaar brengen, en moet voorkomen dat de middelenbijdrage op basis van het bni substantieel toeneemt”, aldus de rapporteur voor het advies Philip von Brockdorff. Corapporteur Antonio García del Riego voegde toe: “Het EESC juicht de inspanningen van de OESO toe om wereldwijd opererende ondernemingen daar te belasten waar hun economische activiteiten plaatsvinden en waarde wordt gecreëerd, maar waarschuwt dat EU-bedrijven geen concurrentienadeel mogen ondervinden doordat ze de regels zouden moeten toepassen voordat hun voornaamste handelspartners dat doen." (tk)