Pajjiżi tat-tkabbir

This page is also available in:

Il-KESE jimpenja ruħu b’mod attiv fil-proċess ta’ tkabbir tal-UE u żviluppa approċċ doppju – reġjonali u bilaterali – għar-relazzjonijiet tiegħu mal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili (OSĊ) fil-pajjiżi tat-tkabbir.

Fejn jidħol l-approċċ reġjonali, il-Kumitat ta’ Segwitu tal-Balkani tal-Punent – korp intern permanenti tal-KESE – huwa l-istrument ewlieni għall-koordinazzjoni tal-attivitajiet tal-KESE f’dan ir-reġjun. Il-Forum tas-Soċjetà Ċivili tal-Balkani tal-Punent, organizzat kull sentejn, jifforma parti mill-ħidma tal-Kumitat ta’ Segwitu.

Il-KESE jaħdem ukoll b’mod bilaterali mal-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent u t-Turkija. Abbażi ta’ ftehimiet ta’ assoċjazzjoni bejn dawn il-pajjiżi u l-UE, bil-għan li jiġu involuti l-OSĊ fil-proċessi ta’ qabel l-adeżjoni u ta’ adeżjoni, il-KESE ħoloq tliet korpi konġunti mar-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili – mat-Turkija, il-Montenegro u s-Serbja. Kull korp huwa magħmul minn għadd indaqs ta’ membri mill-KESE u mill-pajjiż imsieħeb u jiltaqa’ darbtejn fis-sena.

Il-KESE jżomm kuntatti regolari u jorganizza attivitajiet konġunti mal-OSĊ tal-pajjiżi tat-tkabbir li magħhom ma jkunx għadu ġie stabbilit korp konġunt ta’ rappreżentanti tas-soċjetà ċivili.

Il-ħidma tal-korpi konġunti hija komplementata mit-tħejjija ta’ Opinjonijiet tal-KESE dwar il-proċessi ta’ qabel l-adeżjoni u ta’ adeżjoni tal-pajjiżi individwali, kif ukoll dwar suġġetti ta’ interess reġjonali.

 • Members of the European Economic and Social Committee (EESC) and representatives of the Montenegrin organised civil society held on the 1st March the 14th meeting of the EU-Montenegro Joint Consultative Committee (JCC), which took place online. Members of the JCC adopted a joint declaration urging the EU to assist Montenegro to face the devastating consequences of the COVID-19 pandemic in the country.

 • The European Economic and Social Committee (EESC) has strongly supported the enlargement of the European Union to the six Western Balkans countries provided they fulfil all the necessary criteria for membership. In the aftermath of the Council's non-decision to open accession negotiations with Albania and North Macedonia in October 2019, we have reacted swiftly by adopting, on 31 October, a Resolution expressing our profound disappointment by the lack of unanimity from the Member States. The EESC has since been committed to working closely and intensively with the civil society in the Western Balkans to support and reassure them that their place is in the European Union.

 • Reference number
  44/2019

  EESC criticises European Council decision to deny the opening of accession negotiations with North Macedonia and Albania

  The European Economic and Social Committee (EESC) is deeply disappointed about EU leaders' decision to further postpone opening accession negotiations with North Macedonia and Albania at the European Council of 17-18 October, due to the lack of unanimity between the Member States.

 • The EU-Montenegro Civil Society Joint Consultative Committee (JCC) held a meeting in Podgorica on June 7 to discuss the state of play in Montenegro's EU accession negotiations. The members of the JCC agreed on a joint declaration, which calls on the EU institutions to continue to be supportive of the EU enlargement policy after the European elections in May 2019 and on the Montenegrin authorities to produce tangible results in the areas of rule of law, media freedom, fight against organised crime and corruption.

 • Reference number
  22/2019

  The 7th edition of the Western Balkans Civil Society Forum, which took place in Tirana on 16 and 17 April, concluded with a call for the next Commission to maintain the Western Balkans enlargement policy as one of its priorities in the interest of both the region and of the EU.

 • Civil society representatives from both the EU and Turkey called on Turkish authorities to undertake major reforms in the fields of rule of law and human rights as a prerequisite to resume accession negotiations with the EU. This was one of the main conclusions of the 38th meeting of the EU-Turkey Joint Consultative Committee (JCC) held in Brussels on 8 and 9 April, which also agreed on the important role of the JCC as an open channel for exchanges at civil society level.

 • The importance of Social Dialogue, the role of employers' organisations, the economic situation in the Balkan countries, progress in the accession process and current political challenges:  these were main topics of the discussions at the Balkan Employers' Round Table that took place in Ljubljana, Slovenia, on 22 March 2017. The event brought together representatives of employers' organisations from former Yugoslavia (Slovenia, Croatia, Serbia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro and the Former Yugoslavian Republic of Macedonia).

 • Civil society for an open democratic debate

  This is the 2nd campaign on fighting disinformation that the European Economic and Social Committee (EESC) is organising as part of its overall project on disinformation to be implemented with the help of civil society.

 • -
  Connecting EU 2022

  The EESC's annual seminar for civil society communicators zoomed in on the impact of the war in Ukraine on the EU, addressing three thorny issues.

 • For the 8th time, the European Economic and Social Committee (EESC) and Montenegro held the Civil Society Joint Consultative Committee (JCC) in Budva, Montenegro.

  This meeting tackled following issues: Assessment of the state of play in Montenegro accession negotiations to the EU, Chapter 28 of the accession negotiations – with focus on Consumer protection and Debate on the situation of young people on the labour market.