Kraje objęte procesem rozszerzenia

This page is also available in

EKES aktywnie uczestniczy w procesie rozszerzenia UE i opracował dwutorowe podejście – regionalne i dwustronne – dla swoich stosunków z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w krajach objętych procesem rozszerzenia.

Jeśli chodzi o podejście regionalne, głównym instrumentem koordynacji działań EKES-u w regionie jest Komitet Monitorujący ds. Bałkanów Zachodnich, stały organ wewnętrzny EKES-u. W ramach prac Komitetu Monitorującego co dwa lata odbywa się Forum społeczeństwa obywatelskiego Bałkanów Zachodnich.

EKES współpracuje też dwustronnie z państwami Bałkanów Zachodnich i z Turcją. Na podstawie układów o stowarzyszeniu między tymi państwami a UE, aby zaangażować organizacje społeczeństwa obywatelskiego w procesy przedakcesyjne i akcesyjne, EKES stworzył trzy wspólne organy wraz z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego: z Turcją, Czarnogórą i Serbią. Każdy z tych organów składa się z równej liczby członków EKES-u i przedstawicieli państwa partnerskiego oraz odbywa posiedzenia dwa razy w roku.

EKES utrzymuje regularne kontakty i organizuje wspólne działania z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego z krajów objętych procesem rozszerzenia, dla których nie powołano jeszcze wspólnych organów zrzeszających przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego.

Pracę wspólnych organów uzupełniają opinie EKES-u w sprawie procesów przedakcesyjnych i akcesyjnych poszczególnych krajów, a także na tematy będące przedmiotem zainteresowania konkretnych regionów.

Displaying 21 - 29 of 29

Pages

31/10/2019
Press Release
Reference number: 
44/2019

EESC criticises European Council decision to deny the opening of accession negotiations with North Macedonia and Albania

The European Economic and Social Committee (EESC) is deeply disappointed about EU leaders' decision to further postpone opening accession negotiations with North Macedonia and Albania at the European Council of 17-18 October, due to the lack of unanimity between the Member States.

Event

For the 8th time, the European Economic and Social Committee (EESC) and Montenegro held the Civil Society Joint Consultative Committee (JCC) in Budva, Montenegro.

This meeting tackled following issues: Assessment of the state of play in Montenegro accession negotiations to the EU, Chapter 28 of the accession negotiations – with focus on Consumer protection and Debate on the situation of young people on the labour market.

08/11/2016
Event

For the 7th time, the European Economic and Social Committee (EESC) and Montenegro held the Civil Society Joint Consultative Committee (JCC).

The meeting was held in Brussels and tackled following issues:

- The current state of play in EU-Montenegro relations and the accession process

- The Connectivity Agenda in the areas of Energy and Transport

- Chapter 5 - Public procurement

- The state of industrial relations and the development of Civil Society Organisations (CSOs) in Montenegro

08/07/2016
Publication
8 pages

The External Relations Section (REX) of the European Economic and Social Committee (EESC) is responsible for dialogue between European civil society organisations and their homologues from the countries with which the European Union has formal relations (e.g. under the form of a Free Trade Agreement). Through this dialogue, made possible by a series of bilateral bodies, and through specialized opinions and information reports, the Committee is able to concretely contribute to EU foreign policy.

Published in: 
2023
30/05/2012
Presentation
Speaker
Staffan Nilsson
Organisation: 
EESC

The EESC will keep on advocating for the enlargement process to go on, in an inclusive, transparent and fair manner. Any delay due to the current turmoil in the EU has to be seen as a chance for reaching a better level of preparedness when entering the EU. But for this opportunity to be seized, the EU needs to work side by side with civil society in the region.

Downloads: 

President`s intervention at the Committee on Foreign Affairs (ATEF) meeting

Pages