EESK uzsver nozīmīgo funkciju, ko pildīs tirdzniecība, sekmējot ilgtspējīgu ekonomikas atveseļošanos no Covid-19 krīzes.

Jūlija plenārsesijā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) pieņēma atzinumu par pēdējo Eiropas Komisijas gadskārtējo ziņojumu par brīvās tirdzniecības nolīgumu (BTN) īstenošanu 2018. gadā. EESK uzsver tirdzniecības nozīmīgo lomu, ko tā pildīs, “veicinot ilgtspējīgu ekonomikas atveseļošanos un ļaujot uzņēmumiem atjaunot un pārkārtot sagrautās vērtību ķēdes”. Komiteja vienlaikus pauž nožēlu par to, ka īstenošanas ziņojumā “daudzējādā ziņā nav iekļauts” pilsoniskās sabiedrības veiktais uzraudzības darbs.

Atzinumā EESK mudina ES iestādes izdarīt nozīmīgus secinājumus no pašreizējās situācijas. Dažas atziņas ir, piemēram, nepieciešamība atjaunot noturīgākas, daudzveidīgākas un atbildīgākas globālās piegādes ķēdes un izstrādāt spēcīgākus mehānismus, ar kuriem īstenot ilgtspējīgu tirdzniecības un ieguldījumu programmu visās tās dimensijās. EESK pauž īpašu nožēlu par to, ka ziņojumā “daudzējādā ziņā nav iekļauts” darbs, kas jāveic vietējām konsultantu grupām (VKG), lai uzraudzītu nolīgumu ietekmi uz tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības saistībām. EESK aicina stiprināt vietējās konsultantu grupas, “lai tās veiksmīgi izpildītu savus uzraudzības uzdevumus”, un pauž bažas, “ņemot vērā to, ka tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības sadaļās pašreiz trūkst saistošu izpildes instrumentu”. (dgf)