EGSO ukazuje na ključnu ulogu trgovine u promicanju održivog gospodarskog oporavka od krize uzrokovane COVID-om 19

Na plenarnom zasjedanju u srpnju Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) usvojio je mišljenje o najnovijem godišnjem izvješću Europske komisije o provedbi sporazumâ o slobodnoj trgovini koje se odnosi na 2018. godinu. EGSO ukazuje na ključnu ulogu trgovine u „promicanju održivog gospodarskog oporavka“ i omogućavanju poduzećima „da ponovno izgrade i reorganiziraju svoje narušene lance vrijednosti“. Istovremeno izražava žaljenje što rad civilnog društva na praćenju i dalje „uglavnom nije prisutan“ u izvješću o provedbi.

EGSO u mišljenju poziva institucije EU-a da izvuku važne pouke iz trenutačne situacije. Jedna od njih je i potreba za uspostavom otpornijih, raznolikijih i odgovornijih globalnih lanaca opskrbe te za razvojem snažnijih mehanizama za ostvarenje „programa održivog trgovanja i ulaganja u svim njegovim dimenzijama“. EGSO izražava osobito žaljenje što rad unutarnjih savjetodavnih skupina (DAG-ova) na praćenju utjecaja sporazuma na obveze u pogledu trgovine i održivog razvoja „uglavnom nije prisutan“ u izvješću. EGSO poziva da se DAG-ovi ojačaju „kako bi uspješno izvršavali svoje zadatke nadziranja“ i izražava zabrinutost „s obzirom na to da u poglavljima o TSD-u trenutačno nema obvezujućih alata za provedbu“. (dgf)